facebook
Menu

Informacja o źródłach pozyskiwania danych osobowych, przetwarzanych przez EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ul. Widnej 2a.

EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o. będąc administratorem przetwarzanych danych osobowych oświadcza, że przetwarza tylko dane pozyskane bezpośrednio od osób, których dotyczą oraz zbiera dane osobowe nie od osoby, której one dotyczą.

Dotychczasowe bazy adresowe przetwarzane przez Spółkę były zbierane od uczestników na organizowanych sympozjach i szkoleniach (formularze rejestracyjne, ankiety), z powszechnie dostępnych źródeł oraz z informacji dostępnych publicznie w Internecie.

Informujemy, że osoby, których dane przetwarzamy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >