Czego szukasz?

Filtrowanie

Badania serologiczne w COVID-19 w Wielkiej Brytanii za pomocą testów EUROIMMUN (raport PHE z krajowego nadzoru COVID-19)

15 czerwca, 2020
Katarzyna Buska-Mach

Tym razem dzielimy się z Państwem raportem z krajowego nadzoru COVID-19 opublikowanym przez Public Health England (PHE). Jest to agencja wykonawcza Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii. Od początku pandemii COVID-19 PHE publikuje raporty dotyczące rozprzestrzeniania się zakażenia SARS-CoV-2 na terenie Wielkiej Brytanii [1]. Jednym z nowych elementów tych raportów są dane dotyczące wyników badań serologicznych pacjentów z różnych regionów kraju. Badania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 są wykonywane za pomocą testów firmy EUROIMMUN.

Istota badań serologicznych

Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego COVID-19 wymaga możliwości wykrywania również bezobjawowych i łagodnych infekcji SARS-CoV-2. Jest to istotne przede wszystkim dla określenia prawdziwej liczby zakażeń w populacji ogólnej i zrozumienia sposobów transmisji wirusa. To z kolei pomaga ocenić konieczność stosowania różnych obostrzeń, takich jak dystans społeczny, zakaz większych zgromadzeń i zamykanie szkół, przedszkoli czy zakładów pracy. Informacja o liczbie bezobjawowych przypadków COVID-19 pozwala też na bardziej precyzyjne obliczanie wskaźników epidemiologicznych, np. śmiertelności.

Badania serologiczne w Wielkiej Brytanii za pomocą testów EUROIMMUN

Public Health England gromadzi próbki do badań serologicznych w celu analizy rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 zarówno pod względem wieku pacjentów, jak i regionu Wielkiej Brytanii. Materiał pochodzi m.in. od (potencjalnie) zdrowych dawców krwi i jest dostarczany przez NHS Blood and Transplant (NHS BT). Co tydzień badane są próbki z różnych regionów geograficznych Wielkiej Brytanii – około 1000 na każdy region. Materiał ten jest obecnie badany za pomocą testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA IgG. Badanie ma na celu ustalenie odsetka populacji z wykrywalnymi przeciwciałami przeciwko nowemu koronawirusowi.

Wyniki badań serologicznych według raportu PHE

Najnowszy raport z 28 maja 2020 roku (22. tydzień pandemii) wykazał, że prewalencja przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wśród mieszkańców Londynu wzrosła z 1,5% w 13. tygodniu do 12,3% w tygodniach 15.–16. i aż do 17,5% w 18. tygodniu [2].
Wykres 1. Prewalencja przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (%) u dawców krwi w Wielkiej Brytanii według danych z ośrodków PHE. Dane uzyskano na drodze badań serologicznych z zastosowaniem testu EUROIMMUN. Źródło: Weekly Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Report Summary of COVID-19 surveillance systems

Szacunki wskazują na stały wzrost rozpowszechnienia infekcji nowym koronawirusem w Londynie. Wzrost liczby pozytywnych wyników badań przeciwciał obserwowany między 16. a 18. tygodniem jest stosunkowo niższy niż wzrost obserwowany między 13. a 16. tygodniem pandemii. Biorąc pod uwagę to, że okno serologiczne w przypadku COVID-19 wynosi co najmniej dwa tygodnie, pacjenci seropozytywni w 18. tygodniu trwania pandemii prawdopodobnie zostali zakażeni jeszcze przed połową kwietnia. Wolniejszy wzrost liczby wyników pozytywnych w tygodniach 16.–18. można tłumaczyć wprowadzeniem obostrzeń dotyczących wychodzenia z domu.

Niższa prewalencja przeciwciał w próbkach z innych regionów, w tym z Midlands, North East, South East i South West, jest zgodna z danymi z innych jednostek nadzoru epidemiologicznego. Prewalencja przeciwciał u mieszkańców Midlands w 14. tygodniu była podobna do tej w Londynie w 13.–14. tygodniu, ale niższa w 17. tygodniu. Częstość występowania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w regionach północno-wschodnich i północno-zachodnich w tygodniu 16. jest znacznie wyższa od wartości wyjściowej (odpowiednio 4,2% i 6,4%), wyższa niż w Londynie i Midlands w tygodniu 14., ale nie tak wysoka jak w Londynie w 16. tygodniu.

Przeciwciała przeciwko nowemu koronawirusowi stwierdzano najczęściej u młodzieży i młodych dorosłych w grupie wiekowej od 17 do 29 lat (od 6,3% na południowym wschodzie do 20,5% w regionach północno-zachodnich). Dane te są zbliżone dla wszystkich regionów Wielkiej Brytanii. Jednak według najnowszych informacji z Londynu wzrost jest również bardziej wyraźny w starszych grupach wiekowych, co sugeruje, że populacja ta została później dotknięta zakażeniami. Może to odzwierciedlać różnice w zachowaniu w poszczególnych grupach wiekowych.

Piśmiennictwo

  1. https://www.gov.uk/government/publications/national-covid-19-surveillance-reports.
  2. Weekly Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Report Summary of COVID-19 surveillance systems.
Buska

Katarzyna Buska-Mach

Kierownik Działu Promocji Produktów i Szkoleń Stacjonarnych, Senior Product Manager ds. Neurologii i TORCH 10

731 810 399

k.buska-mach@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów