Czego szukasz?

Filtrowanie

Badania w kierunku nadwrażliwości pokarmowych – jak to się robi we Włoszech?

29 października, 2018
Małgorzata Klimczak-Filippowicz
Fabio Valenti

Wybierz język:

  • Polski
  • English

Wywiad z Fabiem Valentim, Dyrektorem Generalnym EUROIMMUN Italia.

 

Testy w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są bardzo popularne we Włoszech. Jaka jest przyczyna tak dużego sukcesu tego typu badań w Twoim kraju?

Po prostu wierzyliśmy w ten rodzaj badania. Jego główną zaletą jest łatwość wykonania, jeżeli testy są robione ręcznie, i jednocześnie możliwość pełnej automatyzacji w większych laboratoriach oraz bardziej szczegółowe wyniki w porównaniu do innych tego typu testów dostępnych na rynku.

Czy dietetycy znają temat nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych, czy jest to dla nich temat zupełnie nowy?

Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia są zaznajomieni z nadwrażliwością pokarmową IgG-zależną, ale nie wszyscy zalecają pacjentom wykonanie tego rodzaju testu. Co więcej, wielu pacjentów robi to we własnym zakresie w prywatnych laboratoriach.

Z jakiego powodu pacjenci decydują się na wykonanie badania w kierunku nadwrażliwości pokarmowych?

Bardzo często pacjenci skarżą się na drażliwość jelit, problemy trawienne, obrzęk jamy brzusznej, biegunkę, zaparcia, nudności itp. Coraz większa liczba osób decyduje się na wykonanie testu w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych w przypadku otyłości lub ogólnych kłopotów z nadwagą. Część pacjentów po prostu chce wykluczyć wszelkie potencjalne problemy związane z nietolerancją pokarmową.

Na podstawie Twojego doświadczenia – które zalety testów w kierunku nadwrażliwości pokarmowych IgG-zależnych są najważniejsze dla pacjentów?

Najważniejsze korzyści dla pacjentów to przejrzysty wynik z przebadanymi produktami spożywczymi podzielonymi na kategorie, a do tego oczywiście szeroki wachlarz analizowanych produktów. Największą wartością jest pewność, że pacjent otrzyma precyzyjny wynik, którego wiarygodność poświadcza renoma producenta – EUROIMMUN to poważana i doświadczona firma.

A co jest najważniejsze dla profesjonalistów, czyli osób, które zlecają te badania swoim pacjentom – lekarzy, diagnostów czy dietetyków?

Najważniejsze dla nich korzyści są w dużej mierze takie same jak dla pacjentów. Ponadto wyniki są pomocne przy doborze właściwej diety poprzez wskazanie, które z produktów powodują u pacjenta silną reakcję.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Food sensitivity tests – how is it done in Italy?

 

Interview with Fabio Valenti, General Director of EUROIMMUN Italia. 

 

Food sensitivity tests are very popular in Italy. What is the reason of the big success of food sensitivity testing in this country?

We have simply believed in this kind of test. Its main strengths include easy application, if the test is performed manually, possibility of full automation, and more specific results as compared to other similar tests available at the market.

Are dieticians familiar with IgG food sensitivity, or is this a new topic for them?

Dieticians and nutritionists are familiar with IgG food sensitivity, but not all of them prescribe this kind of test. Furthermore, a lot of patients take this test on their own at private laboratories.

What are the reasons for patients’ taking food sensitivity tests?

Very often patients complain about: irritable bowel, digestive problems, abdominal swelling, diarrhoea, constipation, nausea etc. We observe an increasing number of patients requesting food sensitivity test in cases of obesity or excess weight. Some patients just want to rule out any intolerance problems.

Based on your experience – which advantages of EUROIMMUN food sensitivity tests are the most important for patients?

The key benefits for patients are: clear reports divided into food categories; and the large range of food products tested, of course. The greatest advantage involves certainty that the patient will obtain precise results of reliability confirmed by the image of the producer – EUROIMMUN is a recognised and experienced company.

And what is the most important for professionals: physicians, diagnosticians, dieticians who refer their patients for such tests?

The most important advantages for professionals are largely the same as in the case of patients. In addition, reports can be helpful in planning the right diet as they show which food may evoke a strong reaction.

Thank you.

Interviewer: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

504 157 200

m.klimczak@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów