Czego szukasz?

Filtrowanie

Mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) – kryteria klasyfikacyjne według ACR/EULAR (2022)

29 listopada, 2022
Anna Kołtyś
MPA

Mikroskopowe zapalenie naczyń (ang. microscopic polyangiitis, MPA) to martwicze zapalenie naczyń, w którym zajmowane są głównie małe naczynia (włośniczki, żyłki, tętniczki), z małą ilością złogów immunologicznych lub bez nich. W przebiegu choroby często stwierdza się martwicze kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN, częste zajęcie tylko nerek) i rzadziej zapalenie włośniczek płucnych. W MPA nie obserwuje się zapalenia poza naczyniami krwionośnymi, np. zapalenia ziarniniakowego, co pozwala odróżnić tę chorobę od ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA, dawniej ziarniniakowatość Wegenera) oraz eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (EGPA, dawniej zespół Churga-Strauss). Patogeneza MPA jest przypuszczalnie podobna do GPA, kluczową rolę odgrywają pobudzone neutrofile oraz przeciwciała skierowane przeciwko antygenom zawartym w ich ziarnistościach (ang. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, ANCA). Najważniejszym antygenem dla przeciwciał ANCA w przebiegu mikroskopowego zapalenia naczyń jest mieloperoksydaza (MPO).

Rozpoznanie mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)

Rozpoznanie MPA opiera się na analizie objawów klinicznych i obrazie histopatologicznym wycinka skóry, nerki lub płuca. Za MPA przemawia obecność przeciwciał anty-MPO (u około 60% chorych). W badaniach laboratoryjnych stwierdza się podwyższone OB, podwyższony poziom CRP, cechy zespołu nefrytycznego. W badaniach obrazowych RTG i TKWR klatki piersiowej oraz BAL obserwuje się zmiany charakterystyczne dla krwawienia pęcherzykowego.

Kryteria klasyfikacyjne mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) według ACR/EULAR (2022)

Najnowsze kryteria klasyfikacyjne rozpoznania mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) według ACR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne) i EULAR (Europejska Liga Przeciwreumatyczna) z 2022 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli. Do spełnienia kryteriów klasyfikacyjnych wymagane jest uzyskanie 5 lub więcej punktów z 6 kategorii.

Kryteria Punktacja
Kryteria kliniczne zajęcie nosa: krwisty wyciek, owrzodzenia, strupienie, uczucie zatkania, blokada, uszkodzenie lub perforacja przegrody nosa –3
Kryteria laboratoryjne przeciwciała p-ANCA lub przeciwko mieloperoksydazie (anty-MPO) 6
przeciwciała c-ANCA lub przeciwko proteinazie 3 (anty-PR3) –1
liczba eozynofilów we krwi ≥1000/µl –4
Kryteria obrazowe włóknienie lub śródmiąższowa choroba płuc 3
Kryteria histologiczne ubogoimmunologiczne kłębuszkowe zapalenie nerek 3

Kryteria stosuj u chorych z rozpoznanym zapaleniem małych lub średnich naczyń w celu zakwalifikowania chorego do MPA. Przed kwalifikacją wyklucz inne choroby mogące być przyczyną objawów.
Opracowano na podstawie: Suppiah R. i wsp. 2022. American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for microscopic polyangiitis. Ann Rheum Dis. 2022; 81: 321–326.

 

Diagnostyka ANCA – oferta EUROIMMUN

Firma EUROIMMUN oferuje szeroki wachlarz testów do diagnostyki przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA). Posiadamy testy oparte na metodzie immunofluorescencji pośredniej (IIF), ELISA, immunoblot oraz ChLIA. W celu poznania oferty zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży.

Janik

Marta Janik

Kierownik Regionu (woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie)

508 399 744

m.janik@euroimmun.pl

Ratajczak

Magdalena Ratajczak

Kierownik Regionu (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

510 171 461

m.ratajczak@euroimmun.pl

Walerych

Małgorzata Walerych

Kierownik Regionu (woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

509 836 090

m.walerych@euroimmun.pl

Miłosz

Mateusz Miłosz

Kierownik Regionu (woj. łódzkie, mazowieckie)

501 411 390

m.milosz@euroimmun.pl

Łaszyn

Marek Łaszyn

Kierownik Regionu (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie)

501 411 235

m.laszyn@euroimmun.pl

Krzemien

Paweł Krzemień

Kierownik Regionu (woj. świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie)

509 657 480

p.krzemien@euroimmun.pl

Piśmiennictwo

  1. Suppiah R. i wsp. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for microscopic polyangiitis. Ann Rheum Dis. 2022; 81: 321–326
  2. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.9.2
  3. https://euroimmun.pl/blog/przeglad-zapalen-naczyn-mikroskopowe-zapalenie-naczyn/
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów