facebook
Menu

Badanie odpowiedzi po szczepieniu na KZM wśród pracowników Lasów Państwowych

Firma EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o. wraz z Zakładem Chemii Klinicznej Katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadziła projekt badawczy wśród pracowników Lasów Państwowych, badający odpowiedź po szczepieniu na KZM. W ramach akcji bezpłatnie zostali przebadani leśnicy ze 100 nadleśnictw z całej Polski.

Wśród 2332 osób szczepionych, u aż 28% wykryto zbyt niskie stężenie przeciwciał chroniących przed KZM. U 45% leśników wykryto bardzo wysokie stężenie przeciwciał, które daje możliwość odroczenia szczepienia przypominającego.

Wyniki badania podkreślają rolę badań laboratoryjnych, określających stężenie ochronnych przeciwciał po szczepieniu.

Do pobrania Raport z projektu


 Badanie dzieci w kierunku celiakii

W 2009 roku zainaugurowaliśmy akcję bezpłatnego badania dzieci w kierunku celiakii. Mogły w nim wziąć udział wszystkie dzieci, u których lekarz postawił podejrzenie choroby trzewnej. Zostało przebadanych ok. 380 dzieci, z czego aż u 11% uzyskaliśmy pozytywne wyniki.
W badaniach mogło wziąć udział każde dziecko, u którego lekarz postawił podejrzenie celiakii. Projekt obejmował:
1.  Specjalistyczne testy serologiczne ELISA – transglutaminaza tkankowa oraz GAF3X
     (konieczne jest oddanie krwi),
2.  Diagnostyka swoistych przeciwciał w ślinie (konieczne jest oddanie próbki śliny).


 Badanie dolnośląskich Leśników w kierunku boreliozy

Jesienią 2008 roku podczas akcji przebadaliśmy 568 osób należących do grupy zawodowej najbardziej narażonej na zakażenie bakterią Borrelia. Podczas tej akcji u wielu Leśników po raz pierwszy wykonano pełną diagnostykę boreliozy zgodną ze standardami Polskiego Towarzystwa Lekarzy Chorób Zakaźnych i Epidemiologów (PTLCZiE), uwzględniającą test Western-blot. Wyniki badań zostały przedstawione Kierownictwu Służb BHP Lasów Państwowych oraz w czasopiśmie branżowym „Las Polski”. Mamy nadzieję, że projekt przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat boreliozy wśród leśników oraz do wprowadzenia diagnostyki zgodnej z obowiązującymi w medycynie standardami na Dolnym Śląsku.

Projekt przeprowadzono w ramach pracy doktorskiej mgr inż. Patryka Matuszka. Rozprawa pt. „Modyfikacje diagnostyki laboratoryjnej boreliozy”, realizowana jest w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjne Akademii Medycznej we Wrocławiu. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Mieczysław Woźniak – Kierownik Katedry i Zakładu Analityki Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Wyniki badań prezentowane były już w czasopismach oraz na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, m.in.:

  •     „Laboratory Diagnosis of Lyme Boreliosis” – Lund, Szwecja; luty 2009
  •     Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów I Lekarzy Chorób Zakaźnych- Wrocław,
        Polska; wrzesień 2009
  •     Dwutygodnik „Las Polski” 17/2009
 

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >