Czego szukasz?

Filtrowanie

Skuteczność noszenia maseczek i stosowania dystansu fizycznego

24 czerwca, 2020
Barbara Pawłowska

Koronawirus SARS-CoV-2, który stanowi przyczynę obecnie trwającej pandemii, przenoszony jest drogą kropelkową. Do zakażenia może dojść m.in. na skutek inhalacji aerozoli zawierających patogen, które swobodnie unoszą się w powietrzu w pobliżu osoby zakażonej SARS-CoV-2. Aerozole te są uwalniane do środowiska nie tylko podczas kaszlu i kichania, ale również podczas zwykłej rozmowy. W związku z tym w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 zaleca się zachowywanie dystansu fizycznego od innych osób, a także noszenie maseczek zasłaniających usta oraz nos (m.in. w sklepach). Z uwagi na podwyższone ryzyko zakażenia zasady stosowania środków ochrony osobistej wśród personelu placówek medycznych są zdecydowanie bardziej rygorystyczne.

Na łamach czasopisma „The Lancet” opublikowano artykuł, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy dystans fizyczny oraz stosowanie maseczek i ochrony oczu to skuteczne metody zapobiegania infekcji SARS-CoV-2. W ramach pracy wykonano przegląd systematyczny z metaanalizą 44 badań nad zakażeniami SARS-CoV(-1), MERS-CoV i SARS-CoV-2, opublikowanych w latach 2003–2020. W sumie w badaniach tych poddano analizie 25 697 osób z 16 krajów na 6 kontynentach. U około 6500 spośród badanych rozpoznano COVID-19.

Wyniki przeprowadzonej analizy:

 1. Dystans fizyczny: istnieje ścisła zależność pomiędzy odległością od osoby zakażonej a ryzykiem transmisji patogenu. Zwiększenie tego dystansu o 1 metr, czyli z 0 do 1 metra oraz z 1 do 2 metrów, powodowało podwojenie względnego efektu. Wyjściowe ryzyko transmisji wirusa wynosiło około 15%. To oznacza, że 15 osób (na 100) zostaje zakażonych. Przy stosowaniu metrowego dystansu ryzyko to maleje do 3%! Taką zależność stwierdzono zarówno w placówkach medycznych, jak i poza nimi.
 2. Maski ochronne: materiał, z którego wykonana jest maska, ma znaczenie dla skuteczności ochrony przed potencjalnym zakażeniem. Maski z filtrem, które obejmują różne klasy, w tym najpowszechniejszą FFP2 (N95), okazały się skuteczniejsze niż maski chirurgiczne czy kilkuwarstwowe maski z bawełny albo gazy. Maski z filtrem mogą wyeliminować nawet 90% ryzyka zakażenia, a maski chirurgiczne około 70%. W przypadku ochrony ust i nosa należy brać pod uwagę nie tylko potencjalną skuteczność poszczególnych masek, ale również okoliczności, w jakich są stosowane, i wyjściowe ryzyko, na jakie będzie narażona nosząca je osoba.
 3. Ochrona oczu: bardzo skuteczne w ograniczaniu transmisji wirusa są gogle i przyłbice. Należy rozważyć ich rutynowe stosowanie w sytuacjach dużego ryzyka. Właściwa ochrona oczu zmniejszała ryzyko zakażenia około 5-krotnie.

Z uwagi na to, że przeprowadzona metaanaliza obejmowała jedynie badania obserwacyjne, niezbędne jest przeprowadzenie rygorystycznych badań z randomizacją, które posłużą potwierdzeniu otrzymanych wyników. Szczegółowe dane na temat skuteczności poszczególnych metod ochrony osobistej są istotne zarówno w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej, jak i przyszłych pandemii.

Piśmiennictwo

 1. Chu D., Jaeschke R. Komentarz. W: Skuteczność zachowywania dystansu fizycznego oraz noszenia masek i ochrony oczu w zapobieganiu transmisji SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się COVID-19 – przegląd systematyczny. Medycyna Praktyczna 2020; 6: 129–133.
 2. Chu D. i wsp. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. The Lancet 2020; https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9.
Barbara Pawłowska

Barbara Pawłowska

Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej, Kierownik ds. Szkoleń On-line

71 75 66 045

b.pawlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów