Czego szukasz?

Filtrowanie

W nosogardzieli u dzieci jest 10–100 razy więcej cząstek SARS-CoV-2 niż u osób dorosłych

22 września, 2020
Barbara Pawłowska
Wirus SARS w nosogardzieli u dzieci

Dzieci przechodzą COVID-19 (ang. Coronavirus disease 2019) łagodnie, bardzo często nawet bezobjawowo. Uczestniczą jednak w transmitowaniu zakażenia SARS-CoV-2 i mogą stanowić zagrożenie dla najbliższego otoczenia, w tym członków swoich rodzin. Z tego względu na początku trwania pandemii COVID-19 w wielu krajach na całym świecie zamknięto szkoły, przedszkola i żłobki. W związku z początkiem nowego roku szkolnego w ostatnim czasie temat powrotu dzieci do szkół jest szeroko dyskutowany i budzi wiele kontrowersji.

Co wiemy o roli dzieci w rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2

Pod koniec lipca w czasopiśmie „Journal of the American Medical Association” (JAMA) opublikowano pracę na temat wpływu wieku chorego na liczbę cząstek wirusa SARS-CoV-2 w nosogardzieli. W przeprowadzonych w USA badaniach wzięło udział 145 chorych z potwierdzoną infekcją SARS-CoV-2, których zakwalifikowano do trzech grup wiekowych:

 • małe dzieci: < 5. r. ż. (n = 46)
 • starsze dzieci: 5.–17. r.ż. (n = 51)
 • dorośli: 18.–65. r.ż. (n = 48)

Pacjentom pobierano wymazy z nosogardła, które następnie analizowano pod kątem obecności SARS-CoV-2 za pomocą testu RT-PCR. Celem badań było określenie wartości cyklu progowego (ang. cycle threshold, CT), gdyż wartość CT koreluje z poziomem wirusowego kwasu nukleinowego w badanej próbce (im niższe CT, tym większa ilość wirusowego kwasu nukleinowego). Wykazano, że średnia wartość CT dla starszych dzieci i dorosłych była porównywalna i wynosiła około 11, podczas gdy w najmłodszej grupie wiekowej wartość ta była znacząco niższa i wynosiła średnio 6,5. W związku z tym naukowcy wykazali, że u dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia, liczba cząstek koronawirusa SARS-CoV-2 w nabłonku górnych dróg oddechowych jest 10–100 razy większa niż u dorosłych. Co więcej, w przeprowadzonych niedawno we Włoszech badaniach wykazano, że dzieci będące nosicielami SARS-CoV-2 zakażają więcej osób w porównaniu z dorosłymi. Oszacowano, że ryzyko transmisji SARS-CoV-2 u dzieci poniżej 14. roku życia wynosi 22,4%, podczas gdy dla osób w wieku 30–49 lat – około 11%. Z kolei badacze ze Szwajcarii opublikowali w czerwcu pracę opartą na badaniach z wykorzystaniem hodowli komórek in vitro. Wykazali oni, że szczepy SARS-CoV-2 wyizolowane bezpośrednio z wymazów pobranych z nosogardła dzieci są zdolne do zakażania i namnażania w komórkach linii Vero E6.

Według autorów tych trzech opublikowanych niedawno prac dzieci, choć najczęściej same nie mają pełnych objawów COVID-19, mogą przyczyniać się do szybkiego rozprzestrzeniania się infekcji SARS-CoV-2 w populacji. W przypadku najmłodszych do zakażenia członków rodziny lub opiekunów może dojść chociażby podczas wspólnej zabawy. Udowodniono, że koronawirus SARS-CoV-2 jest przenoszony nie tylko podczas kaszlu czy kichania (u dzieci te dolegliwości mogą nawet nie występować), ale również podczas rozmowy.

Piśmiennictwo

 1. Age-related differences in nasopharyngeal severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) levels in patients with mild to moderate coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Pediatr; published online: July 30, 2020; doi:10.1001/jamapediatrics.2020.3651.
 2. Infectious SARS-CoV-2 in nasopharynx of symptomatic neonates, children, and adolescents. Emerg Infect Dis 2020; Oct [10.08.2020]; https://doi.org/10.3201/eid2610.202403.
 3. https://pulsmedycyny.pl/starsze-dzieci-przenosza-koronawirusa-sars-cov-2-jak-dorosli-badanie-997335.
Barbara Pawłowska

Barbara Pawłowska

Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej, Kierownik ds. Szkoleń On-line

71 75 66 045

b.pawlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów