Czego szukasz?

Filtrowanie

Androstendion


Znaczenie kliniczne

Androstendion jest bezpośrednim prekursorem testosteronu i estrogenu – estronu. Jest produkowany z progesteronu i dehydroepiandrosteronu (DHEA). Jest syntetyzowany w nadnerczach i gonadach, tj. u kobiet w jajnikach, a u mężczyzn w jądrach. Poziomy androstendionu w osoczu są podobne u kobiet i mężczyzn.

Diagnostyka

Podwyższone stężenia 17-OH progesteronu i androstendionu stwierdza się w nieklasycznym (o późnym początku) wrodzonym przeroście nadnerczy (CAH – congenital adrenal hyperplasia) z niedoborem 21-hydroksylazy. W celu monitorowania CAH mierzy się przede wszystkim stężenie progesteronu 17-OH, androstendionu i testosteronu. W diagnostyce CAH u pacjentek z zespołem policystycznych jajników (PCOS) oznaczanie androstendionu w surowicy jest bardziej czułym markerem niż testosteron całkowity.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów