Czego szukasz?

Filtrowanie

Gruźlica


Znaczenie kliniczne

Gruźlica, obok malarii oraz HIV/AIDS, jest jedną z najczęstszych chorób zakaźnych na świecie. Według szacunków WHO, każdego roku dochodzi do 10 milionów nowych infekcji i 1,8 miliona zgonów.

Gruźlicę wywołują bakterie z grupy Mycobacterium tuberculosis (MTBC – Mycobacterium tuberculosis complex). Kompleks ten obejmuje 8 różnych gatunków prątków, z których 7 opisano jako wywołujących gruźlicę u ludzi i zwierząt. Większość infekcji jest spowodowana przez M. tuberculosis.

Prątki gruźlicy przenoszone są przede wszystkim przez wdychanie zakaźnych cząstek, które w postaci aerozolu są uwalniane do powietrza podczas kaszlu i mowy pacjentów z aktywną formą gruźlicy płuc. Co więcej, infekcja pierwotna w większości przypadków prowadzi do gruźlicy płuc. W rzadkich przypadkach gruźlica pierwotna atakuje również inne narządy. Tylko 5 do 10% osób zakażonych rozwija aktywną gruźlicę; u osób immunokompetentnych duża część zakażeń przebiega bezobjawowo. Infekcje utajone mogą utrzymywać się przez dziesięciolecia i być reaktywowane, gdy układ immunologiczny jest osłabiony.

Diagnostyka

Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy jest często trudna, zwłaszcza w początkowej fazie. Dlatego w przypadku podejrzenia gruźlicy szczególnie ważne jest zastosowanie wszystkich dostępnych metod diagnostycznych w celu prawidłowego rozpoznania, wyleczenia i przerwania łańcucha reakcji. Szybkie i czułe bezpośrednie wykrywanie DNA patogenu gruźlicy w plwocinie, popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych i wydzielinie oskrzelowej jest optymalnym uzupełnieniem badań mikroskopowych i czasochłonnego wykrywania przez hodowlę, która trwa sześć do ośmiu tygodni.

Test EURORealTime MTB umożliwia wysoce specyficzne i niezawodne wykrywanie MTBC metodą PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR). Wykrycie łącznie trzech regionów docelowych specyficznych dla MTBC zapewnia szczególnie czułą diagnostykę.

Analiza danych, ich interpretacja, a także generowanie raportów i elektroniczna archiwizacja wyników, z uwzględnieniem wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, może być całkowicie zautomatyzowana dzięki oprogramowaniu EURORealTime Analysis. W ten sposób etapy przetwarzania danych wymagane przy metodzie real-time PCR są znacznie uproszczone i przyspieszone. Oprogramowanie zapewnia również wygodne prowadzenie przez całą procedurę, dzięki czemu zapobiega występowaniu błędów.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów