Czego szukasz?

Filtrowanie

HLA-B27


Znaczenie kliniczne

Związane z błoną komórkową białko HLA-B27 jest łączone z występowaniem kilku chorób autoimmunizacyjnych, takich jak zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa). Około 3 do 6% nosicieli HLA-B*27 rozwija zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Około 90% pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa jest nosicielami tego antygenu tkankowego.

Diagnostyka

EUROArray HLA-B27 Direct wykrywa wszystkie obecnie znane podtypy HLA-B*27. Ponadto w przypadku uzyskania wyniku pozytywnego uzyskuje się informację na temat występowania podtypów HLA-B*27:06 lub HLA-B*27:09. Te dwa podtypy nie są związane z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa. Dzięki unikalnej, bezpośredniej procedurze nie jest konieczna izolacja DNA. Próbka krwi jest traktowana dwoma odczynnikami ekstrakcyjnymi i może być następnie użyta bezpośrednio w reakcji PCR. Analiza, interpretacja i elektroniczna archiwizacja danych są w pełni zautomatyzowane dzięki oprogramowaniu EUROArrayScan. Liczne kontrole dla testu EUROArray HLA-B27 weryfikują poprawność wyników. Dla każdej reakcji sprawdza się obecność ludzkiego DNA oraz funkcjonalność starterów do reakcji amplifikacji, co jest szczególnie istotne w przypadku uzyskania ujemnych wyników w kierunku HLA-B27. Wszystkie te kontrole zapewniają wiarygodne wyniki testu już po jednej reakcji PCR.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów