Czego szukasz?

Filtrowanie

Diagnostyka weterynaryjna dla koni


Anaplazmoza

Anaplasma phagocytophilum jest czynnikiem wywołującym anaplazmozę, chorobę bakteryjną przenoszoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. A. phagocytophilum jest Gram-ujemną bakterią wewnątrzkomórkową, która atakuje głównie granulocyty obojętnochłonne, ale także, w rzadkich przypadkach, eozynofile. Anaplazmoza występuje na całym świecie, a jej rozpowszechnienie zależy od obszaru dystrybucji wektorów transmisyjnych.

Borelioza (choroba z Lyme)

Borrelia spp. jest czynnikiem wywołującym boreliozę, czyli chorobę bakteryjną przenoszoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Borrelia burgdorferi sensu lato to bardzo zróżnicowana grupa, do której zalicza się wiele genogatunków. W tej grupie patogenami dla psów i koni są Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii i Borrelia afzelii. Podczas gdy w USA znaczenie ma tylko B. burgdorferi sensu stricto, ponad 80 % krętków w europejskich kleszczach należy do patogennych gatunków B. garinii lub B. afzelii. Psy i konie mają znacznie zwiększone ryzyko infekcji ze względu na częstszy kontakt z kleszczami. Jednak większość infekcji przebiega bezobjawowo. Infekcja nie pozostawia silnej odporności, dlatego możliwe jest jej ponowne wystąpienie. Zakażenie B. burgdorferi wiąże się z różnymi objawami klinicznymi, które zwykle pojawiają się po wielu tygodniach lub miesiącach po zakażeniu.

Wirus Zachodniego Nilu

Wirus Zachodniego Nilu (WNV – West Nile virus) jest otoczkowym wirusem z jednoniciowym RNA z rodziny Flaviviridae. Jest przenoszony przez różne komary i do tej pory wykryto go u ponad 40 różnych gatunków tych owadów oraz u kilku gatunków kleszczy. Ptaki stanowią rezerwuar kręgowców. Ssaki mogą również zarazić się po ukąszeniu przez zarażonego komara i stać się przypadkowym żywicielem.

Profil kleszczowy

Obszar występowania kleszczy stale się zwiększa z powodu globalnego ocieplenia. W związku z tym choroby odkleszczowe, takie jak anaplazmoza, borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu (TBE), występują częściej również u psów i koni.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej, Product Manager ds. ANA, ANCA

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów