Czego szukasz?

Filtrowanie

Wysoka czułość EURORealTime SARS-CoV-2 potwierdzona w analizie porównawczej z zastosowaniem panelu referencyjnego FDA

08 października, 2020
Dorota Musiał
Wysoka czulosc RT PCR SARS

Na początku pandemii COVID-19 zespoły badawczo-rozwojowe opracowujące testy do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 miały utrudniony dostęp do próbek klinicznych. Z tego powodu FDA (Food and Drug Administration) zatwierdzało znak EUA (emergency use authorization), bazując na dostępnych danych o analitycznej i klinicznej skuteczności testów, uzyskanych na specjalnie opracowanych próbkach SARS-CoV-2 pochodzących z różnych źródeł (np. RNA specyficzne dla danego genu, syntetyczne RNA czy cały wirusowy genom). W okresie od lutego do maja 2020 r. FDA wydało 59 dokumentów EUA dla zwalidowanych w ten sposób testów wykrywających kwas nukleinowy SARS-CoV-2. Ponieważ każdy z testów był walidowany w odniesieniu do różnych materiałów, porównanie czułości poszczególnych testów było utrudnione.

FDA rozpoczęło więc prace nad stworzeniem panelu referencyjnego złożonego z wystandaryzowanego materiału, który umożliwiłby precyzyjne porównanie analitycznej czułości oraz reaktywności krzyżowej testów SARS-CoV-2 opartych na technice amplifikacji kwasu nukleinowego (NAAT – nucleic acid amplification testing). Panel referencyjny zawiera inaktywowane termicznie szczepy SARS-CoV-2 oraz MERS-CoV zawieszone w pożywce do hodowli komórkowych. W skład panelu wchodzi 5 próbek (T1–T5): T1 zawiera SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020) o stężeniu ~1,8×108 RNA NAAT jednostki/mL (NDU/mL); T2, T3, T4 i T5 to próby ślepe o stężeniu znanym tylko FDA. Wszystkie próbki referencyjne są badane przez producentów testów zgodnie z protokołami dla nich opracowanymi i dostarczonymi przez FDA. Producenci testów muszą wykonać badania dotyczące weryfikacji limitu detekcji (LoD) oraz reaktywności krzyżowej z wirusem MERS-CoV. W zależności od stosowanego zestawu testowego muszą przeprowadzić od 40 do ponad 150 badań.

FDA udostepniło panel referencyjny SARS-CoV-2 producentom testów z zatwierdzonym znakiem IVD EUA, jak również producentom testów NAAT SARS-CoV-2, którzy dopiero wystąpili o przyznanie EUA. Lista producentów testów wraz z nazwą badanego zestawu testowego i statusem badań panelu referencyjnego znajduje się na stronie internetowej FDA wraz z potwierdzonymi wynikami względnej czułości dla 55 testów autoryzowanych znakiem EUA . Wyniki zostały podzielone na 3 tabele w zależności od rodzaju materiału klinicznego zastosowanego w badaniu: wymaz w podłożu transportowym, suchy wymaz lub ślina.

Im niższa wartość LoD, tym wyższa czułość testu i mniejsze ryzyko błędnych wyników

Firma EUROIMMUN uczestniczyła w analizie porównawczej, realizując badania z panelu referencyjnego FDA za pomocą testu EURORealTime SARS-CoV-2. Nasz test znalazł się w pierwszej piątce w rankingu testów z najniższym LoD na dzień 25 września 2020 r. Z limitem detekcji LoD = 1800 NDU/ml test EURORealTime SARS-CoV-2 jest od 100 do 300 razy bardziej czuły w porównaniu do najmniej czułych testów (180 000 NDU/ml dla wymazów z podłożem transportowym, 300 000 NDU/ml dla wymazów suchych i 540 000 NDU/ml dla śliny). Limit detekcji uzyskany dla testu EUROrealTime SARS-CoV-2 jest porównywalny m.in. z testami Roche Cobas SARS-CoV-2 i Quest SARS-CoV-2 rRT-PCR; a lepszy m.in. od testów: Abbott RealTime SARS-CoV-2 czy Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2. Pełne wyniki analizy porównawczej znajdują się na stronie FDA i będą sukcesywnie uzupełniane o wyniki zgłaszane przez kolejnych producentów testów SARS-CoV-2.

Opracowano na podstawie: https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów