Czego szukasz?

Filtrowanie

Test suchej kropli krwi (DBS)

 

Automatyzacja_DBS

Portfolio produktów firmy EUROIMMUN umożliwia w pełni zautomatyzowane przetwarzanie testów serologicznych opartych na technice suchej kropli krwi (DBS – dried blood spot) jako materiale badawczym. Krew włośniczkowa, pobierana z opuszka palca, jest nanoszona na karty do pobierania krwi z kodem kreskowym, co umożliwia pełną identyfikowalność próbki podczas całego procesu. Dostępne są różne rozwiązania do automatyzacji, zarówno w zakresie wycinania materiału z próbką z karty DBS, jak i automatycznego przetwarzania testów, które są odpowiednie dla każdej wielkości laboratorium i przepustowości próbek.

Przykładowo, analiza ekstraktów DBS za pomocą testów EUROIMMUN ELISA może być przeprowadzona przy wykorzystaniu urządzeń EUROLabWorkstation ELISA, EUROIMMUN Analyzer I/I-2P lub Sprinter XL. Do automatycznego przetwarzania pasków immunoblot dostępne są aparaty EUROBlotMaster i EUROBlotOne. Komunikacja z LIS odbywa się bezpośrednio przez odpowiednie oprogramowanie aparatu lub przez oprogramowanie pośrednie EUROLabOffice, które umożliwia optymalne kierowanie i wyświetlanie wszystkich informacji.

 • Pełna identyfikowalność od karty DBS z kodem kreskowym do wyniku końcowego
 • Elastyczne rozwiązania automatyzacji dopasowane do każdej wielkości laboratorium i wydajności próbek
 • Przejrzysty przegląd wyników, w tym dokumentacja i archiwizacja wszystkich istotnych informacji o pacjencie za pomocą opcjonalnego oprogramowania pośredniego EUROLabOffice
 • Wspomaga efektywną obróbkę próbek z bibuły filtracyjnej DBS
 • Umożliwia umieszczenie membran badawczych na dnie studzienek
 • Zoptymalizowany do użycia w stacji EUROLabWorkstation ELISA
 • Bezpośrednie umieszczanie wyekstrahowanych próbek DBS w płytach
 • Zredukowany czas pracy manualnej
Statyw DBS
 • Oprogramowanie wspomagające drukowanie etykiet na płytki i etykiet na probówki
 • Pełna i bezpieczna identyfikacja wszystkich próbek w trakcie całego procesu
 • Interfejs urządzeń DBS Puncher® i Panthera-Puncher™ 9: layout płytki wygenerowany przez te urządzenia może być z powrotem zamieniony na kody kreskowe dla poszczególnych próbek
 • Probówki z kodami kreskowymi mogą być dalej przetwarzane przez inne urządzenia, takie jak np. EUROIMMUN Analyzer I
EUROmapping Tool
Szmyd

Grzegorz Szmyd

Kierownik Działu Serwisu Sprzętu Laboratoryjnego i Infrastruktury

510 171 460

g.szmyd@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Serwisu

  Katalog produktów