Czego szukasz?

Filtrowanie

 • Akademia EUROIMMUN powraca – nowy kurs już aktywny! 

  W Akademii EUROIMMUN dostępny jest nowy kurs pt. „Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych”! Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu neuroimmunologii, w którym w przystępny sposób omówiono zagadnienia związane z przeciwciałami antyneuronalnymi oraz podsumowano najnowsze kryteria rozpoznania i algorytmy diagnostyczne m.in. neurologicznych zespołów paranowotworowych czy autoimmunologicznych zapaleń mózgu. Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak – Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jednostką szkoląca jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi (jednostka akredytowana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). Kurs kończy się egzaminem i umożliwia uzyskanie 15 punktów edukacyjnych potwierdzonych certyfikatem.

  Czytaj więcej
 • Revvity

  EUROIMMUN częścią Revvity!

  EUROIMMUN jest teraz częścią Revvity (dawniej PerkinElmer) – firmy, której celem jest rewolucjonizacja życia poprzez rozwój technologii i rozwiązań dla zdrowszej ludzkości. „Revvity” zrodziło się z dwóch słów: „rewolucjonizować” (rev) i „vita” (vit), co po łacinie oznacza „życie”. Razem przesuwamy granice, aby dostarczać rozwiązania nowej generacji w każdym zakątku świata.

  Czytaj więcej
 • Nowość w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby

  Nowość w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby

  Kluczową rolę w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby (ang. autoimmune liver diseases, AILD) pełni badanie autoprzeciwciał, które wykrywane są u większości pacjentów. Diagnostyka serologiczna wspomaga dokładną i wiarygodną diagnozę oraz wzbogaca obraz kliniczny o dodatkowe informacje w stosunku do klasycznych biomarkerów we krwi. Ponadto ocena obecności autoprzeciwciał jest niezwykle istotna, gdyż nie tylko występują one u większości pacjentów z AILD, ale także często stanowią kryterium konieczne do rozpoznania konkretnej choroby. Nowy test EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9 Ag plus F-Actin służy do szybkiej i dokładnej analizy wszystkich istotnych autoprzeciwciał w AIH typu 1 i 2 oraz PBC. Umożliwia detekcję aż 10 różnych autoprzeciwciał (anty-AMA-M2, -M2-3E (BPO), -Sp100, -PML, -gp210, -LKM-1, -LC-1, -SLA-LP, -F-aktyna, -Ro-52) przy pomocy jednego paska testowego. Profil ten obejmuje wszystkie istotne antygeny wspomagające diagnostykę autoimmunizacyjnych chorób wątroby. Umożliwia również wykrywanie autoprzeciwciał swoistych dla aktyny filamentowej (F-aktyny), które są kluczowe w diagnostyce AIH typu 1.

  Czytaj więcej
 • Nowość w diagnostyce twardziny układowej

  Nowość w diagnostyce twardziny układowej

  Etiologia twardziny układowej nie jest znana, ale podobnie jak w przypadku innych schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym zwraca się uwagę na rolę czynników genetycznych, hormonalnych i środowiskowych. U większości chorych na twardzinę układową wykrywane są autoprzeciwciała. Wykrycie ich obecności pozwala na wczesne ustalenie rozpoznania, różnicowanie z innymi chorobami układowymi tkanki łącznej, a także określenie aktywności choroby. Autoprzeciwciała mogą mieć również wartość predykcyjną w stosunku do zmian w poszczególnych układach i narządach. Monospecyficzny profil immunoblot o nazwie EUROLINE Systemic sclerosis profile 2 (IgG) pozwala podczas jednej inkubacji oznaczyć równolegle aż 13 różnych autoprzeciwciał: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11 i RP155 (podjednostki polimerazy RNA III), fibrylarynę, NOR90, Th/To, PM-Scl100, PM-Scl75, Ku, NVL (ang. nuclear valosin-containing protein-like) oraz Ro-52. Dostępny wyłącznie w profilu firmy EUROIMMUN antygen NVL umożliwia wykrycie przeciwciał anty-NVL, które zostały zidentyfikowane u pacjentów z SSc (prewalencja 1,1%).

  Czytaj więcej
 • Molekularne testy alergologiczne

  Interpretacja molekularnych testów alergologicznych – to nie takie trudne! 

  Aby ułatwić interpretację wyników molekularnych testów EUROLINE DPA-Dx, stworzyliśmy specjalne narzędzie interpretacyjne w programie EUROLineScan (ELS). Daje ono możliwość dołączenia do klasycznego wyniku dodatkowych informacji, m.in. znaczenia klinicznego każdego komponentu – określającego najczęściej występujące objawy kliniczne czy ryzyko wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu reakcji alergicznych; informacji na temat termostabilności alergenów oraz przynależności do konkretnej rodziny białek – istotnych pod kątem diet eliminacyjnych dla niektórych przypadków alergii pokarmowych, w których możliwa jest tolerancja produktów gotowanych (np. jajko czy mleko); wskazań do odczulania – na podstawie obecności przeciwciał przeciwko głównym komponentom dla alergenów wziewnych oraz przeciwciał przeciwko specyficznym alergenom dla jadów owadów; informacji o możliwych reakcjach krzyżowych z innymi alergenami.

  Czytaj więcej
 • Tylko razem możemy coś zmienić

  „Chciałabym, żeby priorytetem i misją tej kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych było podniesienie rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego, a także współpraca i działania na rzecz wzmocnienia roli medycyny laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia. Postawiliśmy sobie ambitny cel stworzenia samorządu przyszłości” – przeczytaj wywiad z Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Panią Moniką Pintal-Ślimak i dowiedz się, jakie cele stawia sobie nowa KRDL na najbliższe miesiące. Z wywiadu dowiesz się m.in.: Jakie wyzwania stoją przed diagnostyką laboratoryjną i którymi z nich KRDL planuje zająć się w pierwszej kolejności? Jakich zmian wymaga obecnie obowiązująca ustawa o medycynie laboratoryjnej? Jakie działania może podjąć KIDL w celu zjednoczenia środowiska diagnostów laboratoryjnych?

  Czytaj więcej

Katalog produktów