Czego szukasz?

Filtrowanie

Institute for Quality Assurance

Międzylaboratoryjny Program Kontroli Jakości EUROIMMUN jest realizowany we współpracy z Instytutem Zapewniania Jakości (Institute for Quality Assurance) w Lubece. We wszystkich oferowanych Programach Kontroli Jakości (quality control programs) kładziemy nacisk na wykorzystanie próbek scharakteryzowanych serologicznie i klinicznie.

Wartości oczekiwane są określane przez niezależne, zewnętrzne laboratoria referencyjne, które przeprowadzają analizy, stosując odczynniki różnych producentów. Rejestracja do Programu Kontroli Jakości jest możliwa za pośrednictwem strony internetowej www.ifq-portal.de.

Katalog produktów