Czego szukasz?

Filtrowanie

Nasza misja

Istniejemy, by pacjenci byli właściwie, odpowiedzialnie, szybko i dobrze diagnozowani, pracownicy laboratorium potrafili prawidłowo przeprowadzać badania immunologiczne oraz wydać trafny wynik. Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o poprawie zdrowia pacjentów, za które czujemy się odpowiedzialni. Promujemy przeprowadzanie badań serologicznych we właściwy sposób i zgodnie ze stanem najnowszej wiedzy medycznej.

 

Odpowiedzialność za zdrowie pacjentów niezmiennie pozostaje naszym priorytetem. Ta właśnie perspektywa wyznacza kierunek działań wszystkich pracowników EUROIMMUN. Dlatego nie zatrzymujemy się w miejscu i ciągle wyznaczamy sobie nowe cele, których osiąganie pozwala nam zmieniać oblicze polskiej diagnostyki laboratoryjnej.

Zapewniamy pomoc naszym klientom przy wprowadzaniu nowych badań do laboratorium poprzez szkolenia, dzierżawę i serwis urządzeń oraz dostarczanie materiałów wsparcia sprzedaży. Stale wspieramy laboratoria w trosce o najwyższą wiarygodność wyników, oferując weryfikację wątpliwych badań w laboratorium referencyjnym oraz pośrednicząc w organizacji programu kontroli jakości.

Jakość, wiedza i etyka to kluczowe elementy wizerunku odpowiedzialnego przedsiębiorstwa będącego ekspertem w swojej branży. Wartości te stanowią podstawę naszych relacji z otoczeniem – w szczególności z klientami – i pozwalają nam zachować przewagę nad konkurencją. Wspieramy działania organizacji non profit, krzewimy wiedzę o nowościach w dziedzinie badań diagnostycznych, a także włączamy się w działalność dydaktyczną uczelni wyższych.

Ciągły rozwój i doskonalenie umiejętności są fundamentem naszego sukcesu. Współpracujemy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Polsce, realizując wraz z nimi nie tylko projekty badawcze nastawione na odkrycia, ale również akcje społeczne ukierunkowane na pacjenta.

Wejdź do świata EUROIMMUN – poznaj nasze wartości:

 

Katalog produktów