Czego szukasz?

Filtrowanie

Testy EUROIMMUN ChLIA

Random access i największa szybkość

 

Zalety testów EUROIMMUN ChLIA

  • W pełni zautomatyzowany proces od próbki do wyniku przy użyciu multidyscyplinarnego zautomatyzowanego systemu IDS-iSYS lub IDS-i10
  • Największa szybkość – pierwszy wynik już w 25 minut
  • Gotowe do użycia kartridże z odczynnikami i kalibratory o długotrwałej stabilności, chłodzone również w urządzeniu
  • Przesyłanie danych dotyczących kontroli jakości w celu bezbłędnego i szybkiego ładowania przy niewielkim nakładzie pracy manualnej
  • Kwantyfikacja oparta na krzywych kalibracyjnych, które są stabilne przez kilka tygodni
  • Szeroki i dynamiczny zakres analityczny dzięki wysokiej intensywności sygnału przy zachowaniu wysokiej czułości i specyficzności

Chemiluminescencyjne testy immunologiczne (ChLIA) firmy EUROIMMUN wykorzystują cząstki magnetyczne pokryte przeciwciałami lub antygenami jako fazę stałą do wykrywania określonych antygenów lub przeciwciał w próbkach pacjentów, za pomocą sygnałów chemiluminescencyjnych. Wydajność i ocena są w pełni zautomatyzowane, dzięki wielodyscyplinarnemu zautomatyzowanemu systemowi IDS-iSYS lub IDS-i10.

 

i10 iSys

Wykrywanie przeciwciał metodą ChLIA

Cząstki magnetyczne pokryte antygenem inkubuje się z rozcieńczonymi próbkami pacjenta. Jeśli próbka zawiera specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi, wiążą się one ze specyficznym antygenem obecnym na cząstkach magnetycznych. W kolejnym etapie dodaje się przeciwciało (koniugat) znakowane akrydyną, która wiąże się ze specyficznymi przeciwciałami. Następnie dodaje się roztwór wyzwalający sygnał w celu wywołania reakcji chemiluminescencyjnej. Powstały sygnał świetlny jest proporcjonalny do stężenia przeciwciał w próbce pacjenta mieszczącego się w zakresie pomiarowym i jest automatycznie konwertowany przez urządzenie na stężenie.

Metoda ChLIA 1

Wykrywanie antygenu metodą ChLIA

Cząstki magnetyczne pokryte przeciwciałami inkubuje się z próbką pacjenta i biotynylowanym przeciwciałem specyficznym dla antygenu. Podczas inkubacji antygen jest wiązany przez przeciwciało sprzężone z cząstkami magnetycznymi, jak również przez przeciwciało biotynylowane. W następnym kroku dodaje się znakowany akrydyną odczynnik ExtrAvidin (koniugat), który wiąże się z biotynylowanym przeciwciałem. Na koniec dodaje się roztwór wyzwalający sygnał w celu wywołania reakcji chemiluminescencyjnej. Otrzymany sygnał świetlny jest proporcjonalny do stężenia antygenu w próbce pacjenta mieszczącego się we wskazanym zakresie pomiarowym i jest automatycznie konwertowany przez urządzenie na stężenie.

Metoda CHLIA 2
IDS i10

IDS-i10

Więcej
IDS iSYS

IDS-iSYS

Więcej

Katalog produktów