Czego szukasz?

Filtrowanie

EUROIMMUN Polska Sp. z o.o. jest w całości spółką zależną EUROIMMUN AG. EUROIMMUN AG jest w całości spółką zależną PerkinElmer, Inc.

Niniejszy dokument jest polityką prywatności wydaną przez PerkinElmer Inc wraz ze swoimi przedsiębiorstwami powiązanymi i spółkami zależnymi („PerkinElmer”), z siedzibą pod adresem 940 Winter St, Waltham, Massachusetts 02451. Niniejsza polityka prywatności jest przeznaczona do podania do publicznej wiadomości i ma na celu poinformowanie klientów, odwiedzających strony internetowe oraz innych stron trzecich o sposobie, w jaki PerkinElmer może wykorzystać podane przez nich dane.

 1. WAŻNA INFORMACJA

PerkinElmer jest światowym liderem w dziedzinie innowacji na rzecz zdrowszego świata. Oferujemy naszym klientom wyjątkowe doświadczenie w ich wkładzie w rozwiązywanie krytycznych problemów, w szczególności związanych z diagnostyką, wykrywaniem i rynkiem rozwiązań analitycznych. Łączymy innowacyjne technologie i doświadczenie w zakresie aplikacji, aby pomóc naukowcom i lekarzom sprostać wyzwaniom, w tym za pomocą naszych rozwiązań technologicznych w zakresie wykrywania i przedstawienia, analizy danych oraz technologii do badań laboratoryjnych, badań naukowych i rozwiązań klinicznych (łącznie „usługi”).

PerkinElmer traktuje Państwa prywatność bardzo poważnie. Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki PerkinElmer zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe podczas korzystania z naszych usług, w tym naszej strony internetowej www.perkinelmer.com („strona internetowa”). Niniejsza polityka prywatności zawiera również pewne informacje ustawowe oraz listę niektórych praw przysługujących Państwu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza polityka prywatności może być zmieniana przez nas w regularnych odstępach czasu. Zalecamy regularne sprawdzanie naszej polityki prywatności w celu zrozumienia, w jaki sposób możemy przetwarzać dane osobowe.

 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2.1. Dane osobowe

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Państwa danych i korzystania z naszych usług. „Dane osobowe” to dane, które mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania Państwa bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi. PerkinElmer zbiera dane osobowe, w tym między innymi następujące dane: pełne imię i nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, dokładną lokalizację, numery identyfikacyjne urządzenia, niektóre pliki cookie i identyfikatory sieciowe, numer ubezpieczenia społecznego, dane karty płatniczej, numer prawa jazdy, pełną datę urodzenia (dzień.miesiąc.rok), wynagrodzenie, numer identyfikacji podatkowej, numer paszportu, dane bankowe i do konta, dane medyczne i dotyczące zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne. PerkinElmer zbiera, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, w tym w celu prowadzenia działalności, doskonalenia naszych usług i procesów biznesowych, w celach reklamowych i marketingowych oraz dostarczania Państwu produktów i usług.

2.2. W jaki sposób i kiedy zbieramy dane osobowe

  • Podczas rejestracji konta, korzystania z naszych produktów lub usług
   Zbieramy dane osobowe, kiedy korzystają Państwo z naszej strony internetowej i korzystają z naszych usług, w tym podczas rejestracji, przeglądania naszych produktów online lub dokonywania zakupów u nas. W trakcie tych czynności przechowujemy dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, nazwę użytkownika i hasło, adres e-mail, datę urodzenia, dane dotyczące lokalizacji i dane dotyczące płatności. Jeśli korzystają Państwo z niektórych naszych usług, możemy również pobierać od Państwa pewne dane zdrowotne lub biometryczne w celu świadczenia usługi.
  • Kiedy komunikują się Państwo z nami lub zapisują się na nasze materiały promocyjne
   Zbieramy dane osobowe, kiedy komunikują się Państwo z nami lub zapisują na nasze materiały promocyjne. Obejmuje to między innymi adres e-mail i numer telefonu.
  • Kiedy zbieramy dane od stron trzecich lub z ogólnodostępnych źródeł
   Możemy zbierać pewne informacje o Państwu od stron trzecich w celu świadczenia i doskonalenia naszych usług oraz podejmowania działań marketingowych i promocyjnych. Możemy łączyć Państwa dane osobowe z danymi otrzymywanymi z naszych usług, względnie od innych użytkowników lub stron trzecich, w celu poprawy Państwa doświadczenia i naszych usług. Lekarz lub świadczeniodawca mogą przesłać nam Państwa dane osobowe, abyśmy mogli świadczyć usługi.
  • Kiedy używamy plików cookie, numerów identyfikacyjnych urządzeń, danych pochodzących ze środowiska i innych technologii śledzenia
   Możemy zbierać niektóre dane osobowe za pomocą plików cookie i innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne, dane geolokalizacyjne, lokalne przechowywanie HTML5, pliki cookie flash i adresy IP. Wykorzystujemy określone pliki cookie w przeglądarce do różnych celów, w tym pliki cookie, które są absolutnie niezbędne dla funkcjonalności, oraz pliki cookie, które są wykorzystywane do personalizacji, wydajności/analityki i reklamy. Sekcja polityka plików cookie zawiera dodatkowe informacje i opcje dotyczące tego, jak można kontrolować i sprzeciwiać się zbieraniu i wykorzystywaniu określonych danych.
  • Jeśli aplikują Państwo do naszej firmy
   Zbieranie danych osobowych w ramach ubiegania się o stanowisko w naszej firmie jest określone w polityce prywatności kandydatów i kandydatów do pracy.
  • Użytkownicy niepełnoletni
   Nie zbieramy świadomie danych osobowych osób fizycznych niepełnoletnich bez zgody rodzica/opiekuna prawnego. Jeśli dowiedzą się Państwo, że dane osobowe zostały nam przekazane przez osobę niepełnoletnią bez zgody jej rodzica/opiekuna prawnego, prosimy o poinformowanie nas, korzystając z zakładki Kontakt. Jeżeli dowiemy się, że dane osobowe zostały nam przekazane przez osobę niepełnoletnią bez zgody jej rodzica/opiekuna prawnego, podejmiemy działania mające na celu usunięcie tych danych, jeśli będzie to prawnie dopuszczalne.

2.3. Przekazywanie danych osobowych

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, w tym między innymi zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Do naszych przedsiębiorstw powiązanych i partnerów
   Do spółek lub przedsiębiorstw będących własnością PerkinElmer lub przez nią kontrolowanych oraz wewnątrz grupy przedsiębiorstw PerkinElmer w celu świadczenia i doskonalenia usług oraz w celach marketingowych, reklamowych i analitycznych.
  • Do usługodawców i dostawców
   Do partnerów biznesowych, partnerów marketingowych i dostawców w zakresie świadczenia, doskonalenia i personalizacji usług. Możemy również przekazać Państwa dane osobowe lekarzowi lub świadczeniodawcy na ich polecenie w celu świadczenia usług.
  • W celach reklamowych i marketingowych
   Do partnerów reklamowych i marketingowych w celach reklamowych i marketingowych w imieniu PerkinElmer.
  • Do niektórych celów analitycznych i udoskonaleń
   Do niektórych firm w celach analitycznych i poprawy wydajności.
  • W celu spersonalizowanej reklamy
   Do firm zajmujących się spersonalizowaną reklamą. Ten rodzaj reklamy obejmuje ogłoszenia reklamowe PerkinElmer, które zostały spersonalizowane dla Państwa i pojawiają się na naszej stronie internetowej za pośrednictwem innych kanałów. Dalsze informacje dotyczące przekazywania danych w celach reklamowych znajdują się w sekcji „Reklama i analiza”
  • W celu przestrzegania przepisów prawa, ścigania przestępstw oraz w interesie bezpieczeństwa publicznego
   W zakresie dozwolonym przez prawo organom ścigania, rządowym, nadzorczym lub dochodzeniowym, lub uprawnionym stronom trzecim w celu przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych, nakazów sądowych i innych zobowiązań prawnych lub pomocy w postępowaniu dochodzeniowym, ochrony naszych praw i naszej własności lub zapewnienia praw i bezpieczeństwa stron trzecich, w celu egzekwowania naszych ogólnych warunków handlowych, niniejszej polityki prywatności, względnie umów ze stronami trzecimi lub zapobieżenia czynom kryminalnym.
  • Faktyczna lub planowana sprzedaż, przejęcie lub restrukturyzacja
   W związku z planowaną lub faktyczną restrukturyzacją naszego przedsiębiorstwa, w związku z finansowaniem, sprzedażą, przejęciem lub innymi transakcjami skutkującymi sprzedażą całości lub części naszego przedsiębiorstwa, lub naszych aktywów, między innymi w celu umożliwienia przeprowadzenia due diligence niezbędnej do podjęcia decyzji o kontynuacji transakcji.
  • Mieszkańcy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
   Przekazujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawodawstwo Unii Europejskiej oraz krajowe przepisy i wytyczne dotyczące ochrony danych.

Szczegółowy opis przetwarzania przez nas danych osobowych osób ubiegających się o pracę w naszej firmie („kandydaci i kandydaci do pracy”) znajduje się w polityce prywatności kandydatów i kandydatów do pracy PerkinElmer.

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres: iod@euroimmun.pl

 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, które szczegółowo przedstawiamy poniżej.
W niektórych przypadkach możemy poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W pewnych okolicznościach jednak obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych zezwalają nam na przetwarzanie Państwa danych osobowych bez Państwa zgody.

4.1. Przetwarzanie danych osobowych bez zgody

W niektórych przypadkach nie jest wymagana wyraźna zgoda, w tym:

  • W celu wykonania umowy
   W celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa, w tym przetwarzania zamówień składanych przez Państwa lub dokonywanych zakupów, skontaktowania się z Państwem w związku z Państwa zamówieniem, w związku ze świadczeniem usług lub w przypadkach, w których jest nam niezbędne udostępnienie Państwa danych osobowych naszym usługodawcom.
  • W celu wypełnienia zobowiązań prawnych
   Przestrzeganie przepisów ustawowych i wykonawczych, nakazów sądowych lub innych zobowiązań prawnych albo w ramach postępowania sądowego.
  • Uzasadnione interesy
   W celu prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług, innymi słowy, wypełniamy nasze zobowiązanie umowne wobec Państwa w „uzasadnionym interesie” PerkinElmer zgodnie z obowiązującym prawem, chyba że te interesy są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych. Uzasadnione interesy mogą obejmować:

   • Komunikowanie się z Państwem w sprawach usług, w tym powiadamianie o istotnych zmianach w naszych Warunkach korzystania ze strony internetowej oraz odpowiadanie na Państwa prośby, zapytania i skargi.
   • Wysyłanie Państwu ankiet związanych z naszymi usługami.
   • Pomoc w wyjaśnieniu domniemanego bezprawnego lub niedozwolonego czynu oraz ochrona naszych praw i naszej własności, względnie zagwarantowanie praw i bezpieczeństwa stron trzecich.
   • Projektowanie, świadczenie i doskonalenie naszych usług.
   • Egzekwowanie naszych ogólnych warunków handlowych, niniejszej polityki prywatności lub umów ze stronami trzecimi.

4.2. Przypadki, w których może być wymagana zgoda

W przypadkach, w których nie jesteśmy już uprawnieni przez prawo do przetwarzania danych osobowych, jeśli to konieczne, możemy uzyskać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym w celach:

  • Marketing
   Możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na telefoniczne, SMS-owe, pocztowe i/lub e-mailowe informowanie Państwa o innych ofertach, produktach, kampaniach reklamowych, wydarzeniach lub usługach, które naszym zdaniem mogłyby Państwa zainteresować, lub na kontaktowanie się z Państwem w innych celach marketingowych.
  • Dane osobowe wrażliwe
   Niektóre z naszych usług mogą obejmować przetwarzanie danych osobowych wrażliwych. Jeżeli będziemy zbierać dane osobowe wrażliwe bezpośrednio od Państwa, w razie potrzeby, uzyskamy Państwa zgodę.
  • Badania naukowe
   Możemy poprosić o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach badawczych, w tym do badań klinicznych.
  • Pliki cookie
   Możemy również poprosić o zgodę na wykorzystywanie niektórych plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie, którą można znaleźć w zakładce Polityka plików cookie.

4.3. Wycofanie zgody

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności PerkinElmer. Nie dotyczy to przypadków, w których jesteśmy prawnie lub zawodowo zobowiązani do przechowywania takich informacji.

Kandydaci i kandydaci do pracy, którzy chcą wycofać swoją zgodę, są proszeni o przestrzeganie instrukcji zawartych w polityce prywatności kandydatów i kandydatów do pracy.

Wszystkie inne osoby fizyczne, które chcą wycofać swoją zgodę, powinny skontaktować się z nami, korzystając z zakładki Kontakt.

Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać wiadomości i materiałów marketingowych w przyszłości, proszę kliknąć link „Zrezygnuj z subskrypcji” w naszych wiadomościach marketingowych lub skontaktować się z nami, korzystając z zakładki Kontakt.

Nasza polityka plików cookie wyjaśnia zarządzanie plikami cookie.

 1. DANE ANONIMOWE I PSEUDONIMOWE

Możemy przekształcać dane osobowe w dane anonimowe lub pseudonimowe przez usuwanie pewnych elementów danych identyfikujących Państwa (takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikowalny numer identyfikacyjny), względnie ukrywanie lub inne technologie. Korzystanie przez nas z danych anonimowych nie jest ograniczone przez niniejszą politykę prywatności.

 1. RETENCJA DANYCH

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak długo będą Państwo prowadzili u nas konto, lub tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia usług dla Państwa, lub tak długo, jak będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub standardy branżowe. Będziemy również przechowywać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Jeśli nie będziemy już musieli przechowywać Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, usuniemy Państwa dane osobowe z naszych systemów.

W zakresie, w jakim jest to dozwolone, usuniemy Państwa dane osobowe na Państwa prośbę zgodnie z postanowieniami sekcji „Prawa osoby, której dane dotyczą, do dostępu do danych, ich modyfikowania i usunięcia” w niniejszej polityce prywatności.

 1. REKLAMA I ANALIZA

Spersonalizowana reklama to reklama, która jest specjalnie dostosowana do Państwa potrzeb, w oparciu o Państwa aktywności w Internecie i korzystanie z aplikacji. Przekazujemy różne rodzaje anonimowych danych, aby umożliwić spersonalizowaną reklamę. Mogą Państwo ograniczyć wykorzystywanie danych do spersonalizowanych reklam i dezaktywować spersonalizowane reklamy.

Korzystamy również z usług analizy stron internetowych innych firm. Na przykład ClickTale może nagrywać kliknięcia myszą, ruchy myszą, czynności przewijania i dowolny tekst wprowadzany na tej stronie internetowej. ClickTale nie zbiera danych osobowych, chyba że Państwo dobrowolnie podają je na tej stronie internetowej. ClickTale nie śledzi Państwa nawyków przeglądania stron internetowych, które nie korzystają z usług ClickTale. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności danych zbieranych przez usługę analizy stron internetowych oferowaną przez ClickTale. Korzystamy z usług ClickTale oraz zbieranych przez nich danych w celu analizy aktywności użytkowników i poprawy użyteczności dla użytkowników. Usługę można wyłączyć pod następującym adresem http://www.clicktale.net/disable.html. Oprócz ClickTale PerkinElmer korzysta z innych usług analizy stron internetowych.

Mogą Państwo kontrolować swoją prywatność i reklamy, które otrzymują. Mogą Państwo ustalić, czy firmy mogą zaoferować Państwu reklamę behawioralną online, odwiedzając stronę internetową Digital Advertising Alliance (DAA): http://www.aboutads.info/choices/ (USA) http://www.youronlinechoices.com/ (EU) i korzystając z funkcji wypisywania się z subskrypcji. Do wypisania się z subskrypcji DAA konieczne jest, aby pliki cookie były aktywowane w Państwa przeglądarce.

Alternatywnie do funkcji wypisywania się z subskrypcji DAA mogą Państwo zablokować pliki cookie w przeglądarce pierwszej firmy (np. tej z naszej strony internetowej) i innych firm (np. reklamodawców), korzystając z ustawień blokowania plików cookie wbudowanych w przeglądarkę. Jeśli zablokują Państwo pliki cookie w przeglądarce, niektóre części naszej strony internetowej mogą nie działać poprawnie. Blokowanie plików cookie nie uniemożliwi również innym firmom zbierania adresów IP, danych przechowywanych w plikach cookie flash lub niektórych innych informacji technicznych, które mogą jednoznacznie zidentyfikować Państwa przeglądarkę.

7.1. Do Not Track

Ze względu na brak konsensusu co do standardu Do Not Track żadne zmiany w sposobie zbierania i śledzenia danych nie będą wprowadzane na naszych stronach internetowych po otrzymaniu żądania „Do Not Track”.

 1. WIDŻETY SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Nasza strona internetowa może zawierać widżety do udostępniania treści w serwisach społecznościowych, które dostarczają informacji na temat Państwa aktywności na naszych stronach internetowych odwiedzanych przez Państwa w odpowiednich serwisach społecznościowych. To może mieć miejsce również wtedy, gdy nie klikną Państwo wtyczki lub widżetu lub nie użyją ich w inny sposób. Informacje są przesyłane z Państwa przeglądarki i mogą zawierać identyfikator nadany przez serwis społecznościowy lub strony trzecie, informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, typie urządzenia, adresie IP oraz adresie URL strony internetowej, na której widżet jest wyświetlany. Jeśli korzystają Państwo z narzędzi serwisów społecznościowych lub odwiedzają strony internetowe serwisów społecznościowych, powinni Państwo przeczytać ich przepisy o ochronie danych, aby dowiedzieć się, jakie informacje zbierają, wykorzystują i przekazują.

 1. DLACZEGO ZBIERAMY I PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W większości przypadków konieczne jest zebranie pewnych danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa i świadczenia Państwu usług.

W przypadkach, w których prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Należy jednak pamiętać, że w przypadku braku zgody lub odwołania zgody, możemy nie być w stanie świadczyć pewnych usług, które wymagają wykorzystania danych osobowych.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach, w których w przeciwnym razie byłaby wymagana Państwa zgoda, możemy nadal przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującym prawem, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

 1. PRZEKAZYWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

PerkinElmer oraz związane z nią usługi i systemy mogą być przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeśli mieszkają Państwo na stałe poza Stanami Zjednoczonymi, należy pamiętać, że zbierane przez nas dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w Stanach Zjednoczonych. Jest to dziedzina prawa, w której przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy dotyczące ochrony danych w kraju stałego pobytu lub kraju, którego są Państwo obywatelem.

Korzystając z naszych usług i/lub podając swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie swoich danych osobowych przez PerkinElmer w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie transfery danych przez PerkinElmer do przedsiębiorstwa stowarzyszonego PerkinElmer w Stanach Zjednoczonych będą prowadzone zgodnie z działaniami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

 1. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, DO DOSTĘPU DO DANYCH, ICH MODYFIKOWANIA I USUNIĘCIA

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe lub że nie przetwarzamy Państwa danych osobowych. Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo również prawo żądać dostępu do nich, ich modyfikowania lub usunięcia.

W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo podali, a w pewnych okolicznościach mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi.

Aby wykonywać prawa związane z danymi osobowymi, prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt. W zakresie dozwolonym przez prawo możemy pobierać opłatę za tę usługę i odpowiemy na uzasadnione zapytania tak szybko, jak to możliwe i zgodnie z przepisami prawa.

 1. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W stosownych przypadkach mogą być Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA I LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Podejmiemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa przeciwko niezgodnemu z prawem lub nieupoważnionemu przetwarzaniu oraz przeciwko przypadkowemu zniszczeniu lub przypadkowemu uszkodzeniu danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że nie możemy całkowicie wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przekazywaniem danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie PerkinElmer. Nasza strona internetowa lub usługi mogą zawierać łącze lub w inny sposób zapewniać dostęp do innych stron internetowych, aplikacji mobilnych lub ścieżek internetowych (łącznie „strony internetowe stron trzecich”). Te linki zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody użytkowników. Nie mamy kontroli, nie sprawdzamy i nie ponosimy odpowiedzialności za strony internetowe osób trzecich, ich zawartość lub produkty i usługi dostępne za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych stron trzecich. Podawanie wszelkich danych na stronach internetowych osób trzecich odbywa się na Państwo własne ryzyko. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności wszystkich stron internetowych osób trzecich, z których Państwo korzystają.

 1. KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących danych osobowych prosimy o skorzystanie z zakładki Kontakt lub o przesłanie wiadomości na następujący adres: iod@euroimmun.pl

Katalog produktów