Czego szukasz?

Filtrowanie

Immunofluorescencja pośrednia testami EUROIMMUN

Niezrównana jakość i różnorodność

 

Zalety EUROIMMUN IIFT

  • Doskonała standaryzacja IIFT (indirect immunofluorescence technique) dzięki najwyższej jakości technologii BIOCHIP na fragmentach o wielkości milimetra
  • Kombinacja BIOCHIP-ów na jednym polu reakcyjnym do testów multipleksowych
  • Obszerna gama produktów do diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych oraz infekcji w oparciu o BIOCHIP-y zawierające komórki hodowlane, wysokooczyszczone antygeny (EUROPLUS), komórki transfekowane i skrawki tkanek
  • Zestawy testowe zawierające gotowe do użycia odczynniki, które można wymieniać pomiędzy zestawami testowymi, z kolorowymi nakrętkami i kodami kreskowymi do bezpiecznego użytkowania podczas inkubacji manualnej oraz automatycznej
  • Różne formaty zestawów testowych w zależności od potrzeb laboratorium: szkiełka z 5, 10 i 50 polami reakcyjnymi
  • Uniwersalne schematy inkubacji do nieskomplikowanego łączonego przetwarzania różnych parametrów
  • Kody DataMatrix na wszystkich szkiełkach do ich pełnej identyfikacji
  • Doskonałe obrazy fluorescencyjne dzięki inkubacji w technologii TITERPLANE

W pierwszym etapie badania nanosi się na substrat odpowiednio rozcieńczoną surowicę pacjenta. Jeżeli w badanej próbce znajdują się specyficzne przeciwciała, dochodzi wówczas do reakcji antygen–przeciwciało.

W drugim etapie dodawany jest roztwór przeciwciał antyludzkich znakowanych barwnikiem fluorescencyjnym (izotiocyjanianem fluoresceiny, FITC – fluorescein isothiocyanate), zwany powszechnie koniugatem.

W efekcie pod mikroskopem fluorescencyjnym obserwuje się charakterystyczne wzory fluorescencji. Typ świecenia zależy od morfologicznej lokalizacji docelowego antygenu.

Wykonanie testu może być manualne, a także zautomatyzowane częściowo lub całkowicie.

IIFT zasada testu 1

Technologia BIOCHIP

Technologia BIOCHIP opracowana przez EUROIMMUN zapewnia niezrównaną jakość i różnorodność wśród testów opartych o IIFT. Dzięki specjalnej technice szkiełka nakrywkowe są modyfikowane w sposób, dzięki któremu różne substraty mogą być powlekane na ich powierzchni. Jako substraty używane są m.in. komórki hodowlane, skrawki tkanek, komórki transfekowane i wysokooczyszczone antygeny (EUROPLUS). Szkiełka nakrywkowe pokryte substratami są następnie cięte mechanicznie na milimetrowe fragmenty (BIOCHIP-y). BIOCHIP-y są mocowane precyzyjnie w polach testowych na specjalnie opracowanych plastikowych szkiełkach mikroskopowych. Kiedy wiele BIOCHIP-ów pokrytych różnymi substratami jest ułożonych w jednym polu reakcyjnym, można jednocześnie badać przeciwciała przeciwko różnym narządom lub czynnikom zakaźnym. Takie mozaiki BIOCHIP umożliwiają generowanie kompleksowych profili przeciwciał (multipleks) przy minimalnych objętościach próbek badanych lub wzajemną weryfikację wyników na różnych substratach.

Technologia TITERPLANE

Technologia BIOCHIP zapewnia nie tylko najwyższą standaryzację produkcji substratów, ale także, wraz z technologią TITERPLANE, unikalną formę inkubacji dla uzyskania doskonałych obrazów fluorescencyjnych.

W technice TITERPLANE rozcieńczone próbki są najpierw pipetowane na pola szklanej płytki. Pola testowe na płytce TITERPLANE są hydrofilowe, podczas gdy obszar poza tymi polami jest hydrofobowy, dzięki czemu badane próbki nie mają ze sobą kontaktu. Dopiero po napipetowaniu wszystkich próbek na płytce, szkiełka umieszcza się tak, by BIOCHIP-y były skierowane w dół. W ten sposób wszystkie BIOCHIP-y stykają się z próbkami w tym samym czasie i reakcje rozpoczynają się jednocześnie dla wszystkich próbek. Dzięki temu eliminowane są odchylenia w intensywności reakcji wynikające z różnic w czasach inkubacji.

Kolejna zaleta technologii TITERPLANE wynika z umieszczania szkiełek mikroskopowych na próbkach od góry, dzięki czemu działa grawitacja: kryształy lub cząstki w próbkach nie gromadzą się na BIOCHIP-ach, ale na płytce TITERPLANE. Ponadto technologia TITERPLANE zapobiega parowaniu próbek, dzięki czemu konwencjonalna „komora wilgotna” jest zbędna. Ma to wpływ na uzyskiwanie doskonałych obrazów fluorescencyjnych.

Titerplane

EUROLabWorkstation IIFT

Więcej

EUROPattern

Więcej

Mikroskop EUROPattern Live

Więcej

EUROStar III Plus

Więcej

IF Sprinter

Więcej
EUROIMMUN Sprinter XL

Sprinter XL

Więcej

Katalog produktów