Czego szukasz?

Filtrowanie

Mikromacierze

Kompleksowa diagnostyka molekularna, prosta w wykonaniu

 

Zalety systemu EUROArray

  • Analizy multipleksowe do diagnostyki genetycznej
  • Technologie BIOCHIP i TITERPLANE dla doskonałej standaryzacji i niezawodnej hybrydyzacji EUROArray
  • Gotowe do użycia komponenty PCR i proste protokoły robocze zapewniają szybki, wydajny i bezbłędny przebieg pracy
  • Liczne odczynniki kontrolne zintegrowane z testem zapewniają wysoką wiarygodność wyników, m.in. kontrola jakości próbki i brak zanieczyszczenia krzyżowego
  • W pełni zautomatyzowana, ustandaryzowana ocena, generowanie i archiwizacja wyników za pomocą oprogramowania EUROArrayScan
  • W przypadku testu EUROArray Direct nie jest wymagana izolacja DNA – analiza wykonywana jest bezpośrednio z pobranej próbki krwi
  • Kompletny proces zatwierdzony zgodnie z dyrektywą IVD i oznakowany znakiem CE, od przygotowania próbki do wydania wyników

 

System EUROIMMUN EUROArray łączy w sobie zalety reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) i technologii mikromacierzy do wykrywania markerów genetycznych i bezpośredniego wykrywania patogenów. EUROArrays oparte są na technologii BIOCHIP ze specyficznymi sondami DNA. Każde szkiełko EUROArray zawiera pięć pól testowych, co umożliwia równoległą analizę do pięciu próbek. Kilka BIOCHIPÓW może znajdować się na jednym polu w celu zwiększenia liczby wykrywalnych sekwencji DNA.

 

 

EUROArrayScanner

Technologia

Dla większości parametrów EUROIMMUN oferuje procedurę bezpośrednią, w której DNA nie musi być wcześniej izolowane z próbki. Krew jest inkubowana z roztworami ekstrakcyjnymi zawartymi w zestawie, a następnie może być użyta bezpośrednio w reakcji PCR. Przy wszystkich innych parametrach DNA uzyskuje się konwencjonalnie, stosując zestaw do izolacji DNA. Wszystkie odczynniki PCR dostarczane w zestawach EUROArray są gotowe do użycia, w tym polimeraza DNA i zwalidowane specyficzne startery. Wstępnie przygotowane odczynniki PCR są łączone, a następnie dodawane jest DNA. Za pomocą PCR amplifikuje się określone sekwencje genetyczne DNA pacjenta, a produkty PCR znakuje się barwnikiem fluorescencyjnym w czasie ich tworzenia. Podczas hybrydyzacji (inkubacji) produktów PCR z EUROArray wiążą się one z komplementarnymi sondami EUROArray. Hybrydyzacja mikromacierzy DNA odbywa się w dokładnych, wystandaryzowanych warunkach przy użyciu sprawdzonej technologii TITERPLANE. Po odczycie EUROArray w EUROArrayScanner, sygnały fluorescencji są oceniane w pełni automatycznie za pomocą oprogramowania EUROArrayScan.

EUROArray zasada testu

Procedura bezpośrednia

Dla większości parametrów genetycznych EUROIMMUN oferuje procedurę Direct, w której DNA nie musi być wcześniej izolowane z próbki. Krew jest inkubowana z roztworami ekstrakcyjnymi dostarczonymi w zestawie i może być następnie użyta bezpośrednio do PCR.

Przy wszystkich innych parametrach DNA jest uzyskiwane przy użyciu konwencjonalnego zestawu do izolacji DNA.

EUROArray zasada testu Direct
Euroarray Processor

EUROArrayProcessor

Więcej
Metody_Mikromacierze

EUROArrayScanner

Więcej
PreNat II

Pre-NAT II

Więcej

Katalog produktów