Czego szukasz?

Filtrowanie

Testy EUROIMMUN ELISA

Precyzyjne oznaczenia ilościowe i półilościowe

 

 Zalety testu EUROIMMUN ELISA

  • Kompleksowa gama produktów do diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych oraz infekcji, wykrywania antygenów i terapeutycznego monitorowania stężenia leków (TDM – therapeutic drug monitoring)
  • Najwyższa jakość testów dzięki własnemu opracowaniu i produkcji antygenów
  • Brak wymagań dotyczących dodatkowych odczynników, ponieważ wszystkie niezbędne reagenty zawarte są w zestawach testowych
  • Odczynniki gotowe do użycia do bezpiecznej inkubacji manualnej i automatycznej, wymienne między produktami
  • Łatwa identyfikacja reagentów dzięki kodom kreskowym i kolorowym zakrętkom
  • Zamiast indywidualnych zastosowano uniwersalne schematy inkubacji, które umożliwiają nieskomplikowane łączone testowanie różnych parametrów
  • Dzięki oprogramowniu EUROLabWorkstation ELISA oraz analizatorom EUROIMMUN Analyzer I lub EUROIMMUN Analyzer I-2P testy są zoptymalizowane pod kątem w pełni zautomatyzowanego procesowania próbek

Testy immunoenzymatyczne (ELISA) firmy EUROIMMUN wykorzystują polistyrenowe płytki z 96 dołkami pokryte antygenami (lub przeciwciałami) jako fazę stałą, do której wiążą się specyficzne przeciwciała (lub antygeny) obecne w próbkach pacjentów, wykrywane następnie poprzez enzymatyczną reakcję barwną. Wykonanie testu może być manualne, półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane. Monospecyficzne testy ELISA służą do półilościowego lub ilościowego oznaczania przeciwciał lub antygenów. Półilościowe wykrywanie różnych przeciwciał na pojedynczym pasku mikropłytek uzyskuje się za pomocą profilowych testów ELISA. W tym przypadku faza stała jest pokryta mieszaniną antygenów. Przeciwciała można wykrywać półilościowo. Następnie należy przeprowadzić zróżnicowaną detekcję za pomocą odpowiedniego testu monoswoistego.

Metody_ELISA

Wykrywanie przeciwciał metodą ELISA

Pokryte antygenem dołki reakcyjne mikropłytki inkubuje się z rozcieńczonymi próbkami pacjentów. Jeśli próbka zawiera specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi, wiążą się one z antygenem opłaszczającym studzienki reakcyjne. W kolejnym etapie dodaje się znakowane peroksydazą przeciwciało (koniugat), które łączy się ze specyficznymi przeciwciałami. Po dodaniu substratu peroksydazy, tetrametylobenzydyny (TMB), peroksydaza katalizuje reakcję barwną. Intensywność otrzymanego barwnego roztworu jest proporcjonalna do stężenia przeciwciał w próbkach pacjentów. Można to przeliczyć na stężenie za pomocą krzywej kalibracyjnej w testach ilościowych i na wartość stosunku w testach półilościowych.

ELISA zasada testu 1

Wykrywanie przeciwciał metodą ELISA (kompetycyjny test ELISA)

Pokryte antygenem dołki reakcyjne mikropłytki inkubuje się z rozcieńczonymi próbkami pacjentów. Jeśli próbka zawiera specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi, wiążą się one z antygenem opłaszczającym studzienki reakcyjne, gdzie hamują wiązanie znakowanej biotyną cząsteczki, która jest dodawana do studzienki reakcyjnej w kolejnym etapie. Następnie dodaje się znakowaną peroksydazą awidynę, która wiąże się z cząsteczkami znakowanymi biotyną. W trzecim etapie inkubacji peroksydaza i substrat peroksydazy, tetrametylobenzydyna (TMB), katalizują reakcję barwną. Intensywność otrzymanego barwnego roztworu jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia przeciwciał w próbce pacjenta i może być przeliczona na stężenie za pomocą krzywej kalibracyjnej w testach ilościowych.

ELISA zasada testu 2

Wykrywanie antygenu metodą ELISA (test kanapkowy ELISA)

Studzienki reakcyjne mikropłytki opłaszczone monoswoistymi przeciwciałami inkubuje się z rozcieńczonymi próbkami pacjentów. Jeśli próbka zawiera badane antygeny, wiążą się one z przeciwciałami opłaszczającymi studzienki reakcyjne. W kolejnym etapie dodaje się znakowane peroksydazą przeciwciało (koniugat), które wiąże się z innym epitopem antygenu. Po dodaniu substratu peroksydazy, tetrametylobenzydyny (TMB), peroksydaza katalizuje reakcję barwną. Intensywność otrzymanego roztworu barwnego jest proporcjonalna do stężenia antygenu w próbce pacjenta i może być przeliczona na stężenie za pomocą krzywej kalibracyjnej w testach ilościowych.

ELISA zasada testu 3

Wykrywanie antygenu metodą ELISA (kompetycyjny test ELISA)

Studzienki reakcyjne mikropłytki opłaszczone monoswoistymi przeciwciałami inkubuje się z rozcieńczonymi próbkami pacjentów i określoną ilością antygenu znakowanego biotyną. Jeśli próbka zawiera odpowiednie antygeny, współzawodniczą one z antygenem znakowanym biotyną o miejsca wiązania w studzience reakcyjnej pokrytej przeciwciałem. Następnie dodaje się znakowaną peroksydazą streptawidynę (koniugat), która wiąże się z antygenami znakowanymi biotyną. Po dodaniu substratu peroksydazy, tetrametylobenzydyny (TMB), peroksydaza katalizuje reakcję barwną. Intensywność otrzymanego roztworu barwnego jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia antygenu w próbce pacjenta i może być przeliczona na stężenie za pomocą krzywej kalibracyjnej w testach ilościowych.

ELISA zasada testu 4
EUROIMMUN Analyzer I

EUROIMMUN Analyzer I

Więcej
EUROIMMUN Analyzer I-2P

EUROIMMUN Analyzer I-2P

Więcej
EUROLabWorkstation ELISA

EUROLabWorkstation ELISA

Więcej

Katalog produktów