Czego szukasz?

Filtrowanie

Kursy online

W 2017 roku powstała Akademia EUROIMMUN, która jest nowoczesną i wygodną internetową platformą kształcenia dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz dietetyków.

Kursy mają charakter samokształceniowy, a materiał można przerobić w dowolnym tempie. Kursanci zyskują dostęp do wiedzy opartej o najnowsze doniesienia naukowe, przydatnej w stawianiu diagnozy, monitorowaniu aktywności chorób i prowadzeniu pacjentów.

Dzięki obecności w przestrzeni internetowej mamy szansę dotrzeć z najnowszą wiedzą medyczną do szerokiego grona odbiorców i przyczyniać się aktywnie do zmiany oblicza polskiej diagnostyki laboratoryjnej.

Każdy kurs jest bardzo starannie opracowany i zawiera szereg schematów diagnostycznych, aktualnych rekomendacji, materiałów edukacyjnych do pobrania, materiałów audiowizualnych i wywiadów z ekspertami. Kursy składają się z określonej liczby modułów, podzielonych na części tematyczne. Uczestnicy z pozytywnym wynikiem egzaminów końcowych otrzymują imienny certyfikat oraz „twarde” punkty edukacyjne.

Merytoryczną opiekę nad kursami Akademii EUROIMMUN sprawują wybitni specjaliści z wybranych dziedzin medycyny. Patroni Honorowi to znakomici eksperci, którzy dzięki doświadczeniu akademickiemu oraz ogromnej wiedzy zdobytej podczas pracy naukowej czuwają nad wartością merytoryczną kursów, by były one zgodne ze stanem najnowszej wiedzy medycznej.

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny analityki, biologii, chemii, genetyki, biotechnologii oraz medycyny. Wszyscy pracownicy Akademii EUROIMMUN służą wsparciem w różnorakich problemach diagnostycznych. Stale jesteśmy do dyspozycji, oferując doradztwo i natychmiastową pomoc.

Z przyjemnością angażujemy się w działania organizacji non profit. Akademia EUROIMMUN od lat wspiera fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” pomagającą najnowocześniejszemu w Polsce dziecięcemu szpitalowi onkologicznemu „Przylądek Nadziei”. Wspomagamy również Polską Misję Medyczną, a cały dochód z kursu „Diagnostyka laboratoryjna w ocenie odpowiedzi immunologicznej w COVID-19” został przekazany dla szpitali w Ukrainie.

 

 

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

Punkty Edukacyjne: 20

Koszt: 300 zł

Typ: Kursy dla diagnostów

Kurs poświęcony tematyce diagnostyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych. Obejmuje wiedzę teoretyczną o boreliozie, neuroboreliozie, kleszczowym zapaleniu mózgu i pozostałych chorobach odkleszczowych, szczegółowe informacje o rekomendowanej diagnostyce, jak również opisy przypadków klinicznych. Jednym z celów kursu jest promowanie diagnostyki boreliozy zgodnej z obowiązującymi rekomendacjami.

Przejdź do kursu
Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych

Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych

Punkty Edukacyjne: 15

Koszt: 300 zł

Typ: Kursy dla diagnostów

Kurs poświęcony badaniu autoprzeciwciał w wybranych chorobach autoimmunizacyjnych układu nerwowego. Część teoretyczna kursu podsumowuje najnowsze kryteria rozpoznania i algorytmy diagnostyczne m.in. neurologicznych zespołów paranowotworowych czy autoimmunologicznych zapaleń mózgu. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat rekomendowanych i dostępnych metod diagnostycznych stosowanych do oceny przeciwciał antyneuronalnych, które są kluczowe w rozpoznaniu i różnicowaniu tych schorzeń. 

Przejdź do kursu
Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce serologicznej na przykładzie testów EUROIMMUN

Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce serologicznej na przykładzie testów EUROIMMUN

Koszt: 50 zł

Typ: Kursy dla diagnostów

Opracowanie przeznaczone dla diagnostów i techników laboratoryjnych, poświęcone metodyce badań laboratoryjnych. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną na temat zasad działania testów immunofluorescencji pośredniej, ELISA oraz Immunoblot, jak i praktyczne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z interpretacją wyniku.

Przejdź do kursu
Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

Punkty Edukacyjne: 20

Koszt: 300 zł

Typ: Kursy dla lekarzy

Kurs poświęcony tematyce diagnostyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych. Obejmuje wiedzę teoretyczną o boreliozie, neuroboreliozie, kleszczowym zapaleniu mózgu i pozostałych chorobach odkleszczowych, szczegółowe informacje o rekomendowanej diagnostyce, jak również opisy przypadków klinicznych. Jednym z celów kursu jest promowanie diagnostyki boreliozy zgodnej z obowiązującymi rekomendacjami.

Przejdź do kursu
Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych

Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych

Punkty Edukacyjne: 15

Koszt: 300 zł

Typ: Kursy dla lekarzy

Kurs poświęcony badaniu autoprzeciwciał w wybranych chorobach autoimmunizacyjnych układu nerwowego. Część teoretyczna kursu podsumowuje najnowsze kryteria rozpoznania i algorytmy diagnostyczne m.in. neurologicznych zespołów paranowotworowych czy autoimmunologicznych zapaleń mózgu. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat rekomendowanych i dostępnych metod diagnostycznych stosowanych do oceny przeciwciał antyneuronalnych, które są kluczowe w rozpoznaniu i różnicowaniu tych schorzeń. 

Przejdź do kursu

Katalog produktów