Czego szukasz?

Filtrowanie

Kursy online

W 2017 roku powstała Akademia EUROIMMUN, która jest nowoczesną i wygodną internetową platformą kształcenia dla diagnostów laboratoryjnych, lekarzy oraz dietetyków.

Kursy mają charakter samokształceniowy, a materiał można przerobić w dowolnym tempie. Kursanci zyskują dostęp do wiedzy opartej o najnowsze doniesienia naukowe, przydatnej w stawianiu diagnozy, monitorowaniu aktywności chorób i prowadzeniu pacjentów.

Dzięki obecności w przestrzeni internetowej mamy szansę dotrzeć z najnowszą wiedzą medyczną do szerokiego grona odbiorców i przyczyniać się aktywnie do zmiany oblicza polskiej diagnostyki laboratoryjnej.

Każdy kurs jest bardzo starannie opracowany i zawiera szereg schematów diagnostycznych, aktualnych rekomendacji, materiałów edukacyjnych do pobrania, materiałów audiowizualnych i wywiadów z ekspertami. Kursy składają się z określonej liczby modułów, podzielonych na części tematyczne. Uczestnicy z pozytywnym wynikiem egzaminów końcowych otrzymują imienny certyfikat oraz punkty edukacyjne.

Merytoryczną opiekę nad kursami Akademii EUROIMMUN sprawują wybitni specjaliści z wybranych dziedzin medycyny. Patroni Honorowi to znakomici eksperci, którzy dzięki doświadczeniu akademickiemu oraz ogromnej wiedzy zdobytej podczas pracy naukowej czuwają nad wartością merytoryczną kursów, by były one zgodne ze stanem najnowszej wiedzy medycznej.

Nasz zespół tworzą specjaliści z dziedziny analityki, biologii, chemii, genetyki, biotechnologii oraz medycyny. Wszyscy pracownicy Akademii EUROIMMUN służą wsparciem w różnorakich problemach diagnostycznych. Stale jesteśmy do dyspozycji, oferując doradztwo i natychmiastową pomoc.

Z przyjemnością angażujemy się w działania organizacji non profit. Akademia EUROIMMUN od lat wspiera fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” pomagającą najnowocześniejszemu w Polsce dziecięcemu szpitalowi onkologicznemu „Przylądek Nadziei”. Wspomagamy również Polską Misję Medyczną, a cały dochód z kursu „Diagnostyka laboratoryjna w ocenie odpowiedzi immunologicznej w COVID-19” został przekazany dla szpitali w Ukrainie.

 

 

Diagnostyka alergii: praktyczny przewodnik

Diagnostyka alergii: praktyczny przewodnik

Punkty Edukacyjne: 10

Koszt: 150 zł

Typ: Kursy dla diagnostów

Kurs poświęcony diagnostyce alergii (IgE-zależnej). Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne wskazówki dotyczące doboru testów oraz interpretacji ich wyników. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat nowoczesnych metod diagnostycznych w alergologii, m.in. testów opartych o komponenty alergenowe (molekularna diagnostyka alergii). Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów alergii i lepsze samopoczucie.

Przejdź do kursu
Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce serologicznej na przykładzie testów EUROIMMUN

Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce serologicznej na przykładzie testów EUROIMMUN

Koszt: 50 zł

Typ: Kursy dla diagnostów

Opracowanie przeznaczone dla diagnostów i techników laboratoryjnych, poświęcone metodyce badań laboratoryjnych. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną na temat zasad działania testów immunofluorescencji pośredniej, ELISA oraz Immunoblot, jak i praktyczne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z interpretacją wyniku.

Przejdź do kursu

Katalog produktów