Czego szukasz?

Filtrowanie

EUROArrayProcessor

 

Euroarray Processor

EUROArrayProcessor umożliwia w pełni zautomatyzowany proces inkubacji preparatów EUROArray.

W obszarze pre-PCR oprogramowanie automatycznie generuje listę roboczą w oparciu o zarejestrowane próbki pierwotne i wymagane analizy oraz wspiera użytkownika w ręcznym przygotowaniu PCR, dostarczając informacji na temat układu pipetowania oraz wymaganych objętości odczynników i próbek. Alternatywnie, w celu uzyskania wyższego stopnia automatyzacji, Pre-NAT II może zostać włączony do schematu pracy w celu automatycznego przygotowania PCR. W takim przypadku informacje o przebiegu i układzie PCR są przekazywane z Pre-NAT II do EUROArrayProcessor.

W obszarze post-PCR EUROArrayProcessor zapewnia rozcieńczenie dla PCR buforem hybrydyzacyjnym, przeniesienie preparatów hybrydyzacyjnych na tace z odczynnikami oraz inkubację, płukanie i suszenie szkiełek EUROArray. Następnie można je odczytać za pomocą urządzenia EUROArrayScanner. Integralność danych jest zapewniona dzięki cyfrowej transmisji danych pomiędzy LIS, Pre-NAT II, EUROArrayProcessor i oprogramowaniem EUROArrayScan w trakcie całego procesu.

 • Zautomatyzowane wykonywanie post-PCR dla 192 preparatów PCR i 40 preparatów EUROArray w jednym cyklu przy użyciu sprawdzonej technologii TITERPLANE
 • Znormalizowane i powtarzalne płukanie szkiełek EUROArray w oparciu o technologię płukania MERGITE! i automatyczne suszenie w celu uzyskania najlepszej jakości wyników
 • Bezpieczeństwo i możliwość śledzenia dzięki identyfikacji szkiełek EUROArray, kaset na odczynniki i odczynników za pomocą kodów kreskowych
 • Interfejsy do oprogramowania Pre-NAT II i EUROArrayScan umożliwiające bezpieczny transfer danych w całym procesie

Optymalizacja procesów pracy

 • Unikalny system do automatycznej inkubacji i oceny preparatów EUROArray: pipetowanie, hybrydyzacja, płukanie i suszenie w jednym urządzeniu
 • Brak ręcznych etapów pośrednich – wygodne i bezpieczne przejście od próbki PCR do szkiełka EUROArray gotowego do oceny
 • Wykorzystanie koncentratów do przygotowania buforu płukania i płynu systemowego, jak również buforu hybrydyzacyjnego do prostego przygotowania serii
 • Minimalny czas pracy 15 minut dla serii z maksymalnie 40 szkiełkami EUROArray i 192 próbkami PCR
EUROArray Processor 1

Ekonomiczne i precyzyjne pipetowanie

 • Powlekana igła ze stali nierdzewnej i precyzyjna pompa zapewniają wysoką dokładność pipetowania
 • Skuteczne płukanie igły pipetującej zapobiega przenoszeniu się cieczy podczas pipetowania
 • Bezpieczna procedura pipetowania dzięki pojemnościowemu wykrywaniu poziomu cieczy
 • Zmniejszone ryzyko kontaminacji krzyżowej, ponieważ igła pipetująca przebija parafilm pokrywający płytkę PCR, co sprawia, że ręczne usuwanie parafilmu jest zbędne
 • Brak efektu parowania podczas hybrydyzacji dzięki sprawdzonej technologii TITERPLANE i izolacji termicznej
EUROArray Processor 2

Doskonały wynik

 • Zintegrowany moduł płuczący do w pełni zautomatyzowanego oczyszczenia szkiełek EUROArray
 • Znormalizowane i powtarzalne płukanie w oparciu o technologię MERGITE!
 • Punktowe płukanie pól bez przenoszenia
 • Zdefiniowane warunki płukania dzięki kontroli temperatury i aktywnemu chłodzeniu buforu do płukania
 • Automatyczne suszenie preparatów EUROArray w celu uzyskania najlepszej jakości wyników
EUROArray Processor 3

Wygodna obsługa

 • Komputer z intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika na ekranie dotykowym
 • Proste uruchamianie poszczególnych list roboczych
 • Generowanie protokołów z lub bez połączenia z LIS
 • Rejestracja partii dla odczynników PCR
 • Opcjonalne obliczanie objętości dla reakcji PCR i wyświetlanie układu pipetowania PCR
EUROArray Processor 4

Elastyczna kombinacja tablic EUROArray

 • Zautomatyzowany proces inkubacji do sześciu różnych produktów EUROArray w jednej serii
 • Optymalizacja protokołu w celu skutecznego połączenia różnych produktów EUROArray
 • Ekonomiczna procedura pracy dzięki możliwości wyboru pomiędzy szkiełkami EUROArray z trzema lub pięcioma polami reakcji
 • Unikalna identyfikacja preparatów EUROArray dzięki zintegrowanemu czytnikowi kodów DataMatrix
 • Inkubacja w temperaturze hybrydyzacji właściwej dla danego produktu EUROArray
EUROArray Processor 5

Bezpieczeństwo procesu od A do Z

 • Dostęp do oprogramowania w oparciu o różne konta i prawa użytkowników
 • Wygodny przegląd systemu ze szczegółowymi informacjami o statusie, dotyczącymi czasu trwania serii i zasobów, umożliwiający płynną integrację z pracą laboratoryjną
 • Automatyczna, oparta na czujnikach kontrola załadunku próbek PCR, materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów do utylizacji na początku każdej serii, zapewniająca bezbłędny przebieg procesu inkubacji
 • Bezpieczna wymiana danych cyfrowych między oprogramowaniem Pre-NAT II a
  EUROArrayScan
EUROArray Processor 6
System
Pojemność dla próbek do 192 próbek PCR w jednym cyklu
Materiał do badań próbki PCR z przygotowania ręcznego lub Pre-NAT II
Pojemność EUROArray do 40 preparatów EUROArray w jednej serii
Kombinacja EUROArray do 6 różnych macierzy EUROArray w jednej serii
Pojemniki na próbki odłamywane płytki PCR
Identyfikowalność automatyczna rejestracja szkiełek EUROArray za pomocą zintegrowanego skanera kodów DataMatrix
Moduł pipetujący
Moduł pipetujący powlekana igła ze stali nierdzewnej i z pojemnościową detekcją poziomu cieczy
Objętość i precyzja pipetowania 20–100 μl, co 1 μl; CV <10% przy 20–64 μl; CV <8% przy 65–100 μl
Inkubacja
Pojemność 10 szkiełek EUROArray
Zakres temperatury 35–55°C, standardowo dla wszystkich 10 pozycji
Procedura inkubacji technologia TITERPLANE wykorzystująca jednorazowe tacki na odczynniki
Moduł płuczący
Procedura płukania technologia płukania MERGITE!, w tym automatyczne suszenie
Temperatura zintegrowane urządzenie chłodzące do optymalnego odparowania buforu płuczącego
Organizacja pracy pre-PCR
Manual rejestracja próbek pierwotnych, ręczne lub automatyczne

przydzielanie zleceń badań, sortowanie próbek,

rejestracja partii odczynników do PCR, obliczanie objętości

dla PCR, wyświetlanie układu pipetowania PCR

Pre-NAT II automatyczna rejestracja próbek, ekstrakcja kwasów nukleinowych

i przygotowanie PCR

Dalsze właściwości
System operacyjny Microsoft Windows 10 Enterprise 2019 LTSC ( 64 bits), PC z ekranem dotykowym
Komunikacja LIS przez ASTM, dwukierunkowa
Język angielski, niemiecki
Dane elektryczne 100–240 V, 50/60 Hz, maks. 180 VA
Wymiary (szer. × gł. × wys.)/waga 840 mm × 711 mm × 740 mm (bez akcesoriów)/około 84 kg
Szmyd

Grzegorz Szmyd

Kierownik Działu Serwisu Sprzętu Laboratoryjnego i Infrastruktury

510 171 460

g.szmyd@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Serwisu

  Katalog produktów