Czego szukasz?

Filtrowanie

EUROArrayScanner

W pełni zautomatyzowana ocena dla standaryzowanych, szybkich i wiarygodnych wyników mikromacierzy EUROIMMUN

 

EUROArrayScanner

Szkiełka EUROArray po hybrydyzacji są odczytywane przez EUROArrayScanner. Oprogramowanie EUROArrayScan automatycznie rozpoznaje położenie macierzy i określa ilościowo sygnały punktowe dla każdej próbki DNA. W ciągu zaledwie kilku sekund oprogramowanie oblicza wyniki badań na podstawie intensywności sygnałów dla wszystkich próbek i dokumentuje wyniki. Rozbudowane, zintegrowane kontrole są automatycznie uwzględniane. Ręczna ocena i interpretacja wyników nie jest konieczna. Oprogramowanie EUROArrayScan tworzy dla każdej serii przejrzysty protokół roboczy, dzięki czemu przetwarzanie próbek jest proste i bezpieczne.

W raporcie wyjściowym użytkownik ma możliwość uzyskania przeglądu wyników dla wszystkich próbek i/lub szczegółowego raportu indywidualnego ze wszystkimi wynikami częściowymi wraz z powiązanym obrazem macierzy w celu weryfikacji sugerowanych ustaleń. Ponadto użytkownik może dodać indywidualne komentarze. Wyniki są automatycznie zapisywane wraz z danymi obrazu, dlatego można zrezygnować z archiwizacji inkubowanych mikromacierzy. Oprogramowanie EUROArrayScan można połączyć z EUROLabOffice lub istniejącym LIS.

  • System analizy i oceny dla diagnostyki molekularnej
  • W pełni automatyczna ocena, generowanie wyników i archiwizacja danych
  • Szybka ocena za pomocą skanera fluorescencyjnego – jeden preparat w mniej niż 20 sekund
  • Wyświetlanie wyników w formie przeglądu lub szczegółowych wyników indywidualnych
  • Możliwość dodania komentarza do wyniku
  • Połączenie LIS i możliwość pracy w sieci dla optymalnej komunikacji i integracji danych
Szmyd

Grzegorz Szmyd

Kierownik Działu Serwisu Sprzętu Laboratoryjnego i Infrastruktury

510 171 460

g.szmyd@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Serwisu

    Katalog produktów