Czego szukasz?

Filtrowanie

EUROLabCSF

Zautomatyzowana i niezawodna ocena w diagnostyce płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF)

 

CSF

EUROLabCSF jest przeznaczony do automatycznego obliczania współczynników CSF/surowicy (CSQalb., CSQtotal IgA/G/M, CSQpath.-spec., CSQlim. i CSQrel. lub wskaźnik przeciwciał AI). CSQrel. pozwala ustalić, czy doszło do dokanałowej syntezy przeciwciał specyficznych dla patogenu.

Stężenia albumin i przeciwciał mierzone za pomocą np. nefelometru i urządzenia EUROIMMUN Analyzer lub ELISA EUROLabWorkstation można przesłać do EUROLabCSF. Pozwala to na oszczędność czasu i minimalizuje ryzyko błędów związanych z ręcznym transferem danych. Możliwe jest również podłączenie fotometru i ręczne wprowadzanie wartości lub ilorazów do oprogramowania.

Opcjonalnie można zastosować zapisaną krzywą standardową. W takim przypadku w przebiegu testowym należy uwzględnić tylko rekalibrator, a nie 4 do 6 kalibratorów. Oszczędza to studzienki reakcyjne na płytce ELISA. Ponowna kalibracja, kontrola ważności i obliczanie stężenia przeciwciał są w EUROLabCSF w pełni zautomatyzowane. W przypadku wewnętrznej kontroli jakości wartości rekalibratora lub surowicy/płynu mózgowo-rdzeniowego z różnych przebiegów testowych dla jednej partii są wyraźnie przedstawione i podane (schemat Leveya-Jenningsa).

W szczegółowym widoku pacjenta pokazane są wszystkie wyniki i sugerowany wynik końcowy. Iloraz CSQalb. i CSQtotal IgA/G/M są dodatkowo wyświetlane graficznie na diagramach ilorazowych według Reibera i Lange i mogą być interpretowane za pomocą legendy. Różnorodność konfiguracji pozwala na indywidualne dopasowanie używanych jednostek i tekstów raportów.

  • Automatyczne obliczanie współczynników surowicy/płynu mózgowo-rdzeniowego na podstawie specyficznych dla patogenu stężeń przeciwciał, albumin i całkowitych IgA/G/M
  • Nie wymaga czasochłonnego ręcznego przesyłania danych – dwukierunkowa komunikacja danych pomiędzy EUROIMMUN Analyzer/EUROLabWorkstation ELISA lub fotometrem, LIS i nefelometrem
  • Przejrzysty graficzny widok na diagramach ilorazowych według Reibera i Lange
  • Zastosowanie zapisywalnej krzywej standardowej (opcjonalnie)
Mansfeld

Robert Mansfeld

Kierownik Działu Wdrożeń Systemów Informatycznych

516 183 219

r.mansfeld@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem IT

    Katalog produktów