Czego szukasz?

Filtrowanie

EUROLabOffice 4.0

Elastyczny system zarządzania pracownią

 

Automatyzacja_Oprogramowanie

System EUROLabOffice 4.0 przyspiesza i upraszcza pracę w laboratorium diagnostycznym, pozwalając na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa poprzez śledzenie procesu obiegu próbki oraz powiązanych z nią danych i wyników. System EUROLabOffice 4.0 spełnia swoją rolę zarówno w niewielkich laboratoriach opartych w głównej mierze na pracy manualnej, jak i w dużych placówkach przetwarzających dziennie tysiące próbek przy wsparciu automatyzacji.

  • Efektywna centralizacja danych o próbce dzięki wsparciu wszystkich produktów EUROIMMUN dla autoimmunologii, infekcji, alergii oraz diagnostyki molekularnej i detekcji antygenów
  • Ujednolicony interfejs integrujący system LIMS (zarządzania laboratorium) ze wszystkimi urządzeniami EUROIMMUN umożliwia maksymalną automatyzację i minimalizację koniecznych do wykonania operacji
  • Wzrost efektywności i powtarzalności dla wszystkich etapów procesu diagnostycznego dzięki w pełni elektronicznemu obiegowi dokumentacji i procedurom dopasowanym do automatyzacji poprzez: łatwe zarządzanie zleceniami, zoptymalizowany kosztowo wybór materiałów do przeprowadzenia analiz, ocenę IIFT na ekranie komputera, archiwizację obrazów IIFT oraz blot, a także wydawanie wyniku końcowego
  • Elastyczny i otwarty system dopasowuje się do indywidualnych procesów w laboratorium z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły np.: optymalizacja doboru próbek, zarządzanie magazynem odczynników, zlecanie dodatkowych badań i obsługa kontroli jakości, eksport wyników do systemów laboratoryjnych lub aplikacji WWW
Mansfeld

Robert Mansfeld

Kierownik Działu Wdrożeń Systemów Informatycznych

516 183 219

r.mansfeld@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem IT

    Katalog produktów