Czego szukasz?

Filtrowanie

EUROPattern

Mikroskopia immunofluorescencyjna wspomagana komputerowo

 

EUROPattern

Pakiet EUROPattern automatyzuje mikroskopię immunofluorescencyjną (transport preparatów, rejestrację i archiwizację obrazów oraz interpretację obrazów immunofluorescencyjnych), zapewniając wsparcie i poprawę raportowania wyników diagnostycznych. Jako moduł oprogramowania do zarządzania laboratorium EUROLabOffice, EUROPattern może być elastycznie zintegrowany z dowolnym środowiskiem laboratoryjnym.

Wysoka prędkość systemu i minimalizacja ręcznej obsługi umożliwiają zastosowanie EUROPattern do standaryzowanej diagnostyki IIFT nawet przy najwyższych wymaganiach dotyczących przepustowości.

Pakiet EUROPattern składa się z w pełni zautomatyzowanego mikroskopu z magazynkiem preparatów (500 pól substratów na ładowanie) wraz z zaawansowanym oprogramowaniem do rozpoznawania wzorców, które nie tylko zapewnia klasyfikację pod względem „dodatnich” i „negatywnych” wyników dla wielu parametrów, ale także niezawodnie rozpoznaje różne wzorce ANA i ANCA.

  • Zautomatyzowana mikroskopia i nowoczesny system raportowania na ekranie dla wielu produktów EUROIMMUN IIFT – ciemnia to już przeszłość
  • Rozpoznawanie wzorców świeceń i określanie miana dla ANA i ANCA (w tym wzorców mieszanych), Crithidia, komórek rekombinowanych, wątroby (szczur) i nerek (szczur)
  • Długi przedział czasu bezobsługowego dzięki dużej ładowności i zautomatyzowanemu przetwarzaniu do 500 pozycji w jednym przebiegu
  • Wysokowydajna mikroskopia immunofluorescencyjna – możliwość rejestracji i automatycznej oceny ponad 250 obrazów fluorescencyjnych w ciągu zaledwie jednej godziny
  • Niezawodność i identyfikowalność dzięki automatycznej identyfikacji szkiełek za pomocą kodów matrycowych
Szmyd

Grzegorz Szmyd

Kierownik Działu Serwisu Sprzętu Laboratoryjnego i Infrastruktury

510 171 460

g.szmyd@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Serwisu

    Katalog produktów