Czego szukasz?

Filtrowanie

EURORealTime Analysis

 

EURORealTime

Oprogramowanie EURORealTime Analysis zapewnia uproszczone przetwarzanie i w pełni zautomatyzowaną ocenę systemów testowych EURORealTime. EURORealTime Analysis umożliwia wprowadzenie próbek i ich przyporządkowanie do odpowiednich testów. W celu wsparcia późniejszego pipetowania, oprogramowanie automatycznie oblicza schematy pipetowania i przygotowania MasterMix na podstawie danych wejściowych.

Ponadto moduły eksportu i importu pozwalają na zautomatyzowaną i ustandaryzowaną ocenę surowych danych dla wybranych cyklerów PCR i dostarczają odpowiednich sugestii dotyczących wyników. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne kontrole są automatycznie uwzględniane. Ręczne definiowanie punktów odcięcia dla oceny wyników i subiektywna interpretacja wyników nie są wymagane. Na końcu przebiegu istnieje możliwość wydrukowania przeglądu wszystkich wyników testów, opcjonalnie również odpowiednich krzywych amplifikacji. Ponadto oprogramowanie EURORealTime Analysis może być podłączone do różnych systemów LIS, dzięki czemu zapytania i dane dotyczące wyników mogą być również bezpośrednio wymieniane.

  • Oprogramowanie do automatycznej oceny i wsparcia w przetwarzaniu analiz real-time PCR
  • Znormalizowana i zautomatyzowana analiza danych surowych dla szybkiej i obiektywnej oceny wyników
  • W pełni zautomatyzowane tworzenie raportów i dokumentacji z uwzględnieniem wszystkich kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
  • Wygodne prowadzenie przez cały proces pracy
  • Zautomatyzowane tworzenie układu dla płytek PCR, w tym wszystkie wymagane kontrole
  • Możliwość ekonomicznego ponownego wykorzystania krzywych standardowych do oceny ilościowej
  • Wyniki w postaci przejrzystej listy poszczególnych wyników, opcjonalnie z krzywymi amplifikacji
  • Dodatek do istniejących platform real-time PCR, w pełni kompatybilny z różnymi LIS
Mansfeld

Robert Mansfeld

Kierownik Działu Wdrożeń Systemów Informatycznych

516 183 219

r.mansfeld@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem IT

    Katalog produktów