Czego szukasz?

Filtrowanie

Rewolucja w leczeniu gruźlicy. Naukowcy z Dunedin ujawniają przełomowe odkrycia w walce z lekoopornymi szczepami

31 lipca, 2023
Izabella Podsiadły
gruźlica leczenie

Gruźlica jest jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób zakaźnych na świecie i każdego roku pochłania miliony ludzkich istnień. Szczególnie niebezpieczna jest odmiana wywoływana przez szczepy MDR (ang. multidrug-resistant), które wykazują odporność na działanie co najmniej dwóch najczęściej stosowanych leków przeciwgruźliczych: izoniazydu i ryfampicyny. Leczenie MDR-TB jest zazwyczaj bardziej skomplikowane, dłuższe i droższe niż leczenie standardowej gruźlicy. W niektórych przypadkach może wymagać zastosowania leków II rzutu, które są mniej skuteczne i często wywołują więcej skutków ubocznych.

 

Ostatnie rewolucyjne odkrycia z Dunedin

Naukowcy z Dunedin w Nowej Zelandii, doktorantka z Uniwersytetu Otago Natalie Waller i naukowiec Matthew McNeil, dokonali rewolucyjnego odkrycia w walce z lekoopornymi szczepami Mycobacterium tuberculosis. Badacze skupili się na poznaniu mechanizmów, które umożliwiają bakteriom gruźlicy przeżycie w obecności tradycyjnych leków przeciwprątkowych. McNeil powiedział: „Dokonaliśmy dwóch ważnych odkryć. Pierwsze z nich to znalezienie nowego sposobu szybkiego eliminowania opornych na leki szczepów gruźlicy […]. Drugie polega na tym, że opracowaliśmy nowe sposoby łączenia dostępnych leków w celu zapobiegania uodparnianiu się bakterii na ich działanie. Dzięki naszym badaniom czas leczenia gruźlicy lekoopornej może zostać skrócony z kilku lat do nawet kilku tygodni”.

Na razie nie ujawniono szczegółowych informacji. Wiadomo, że opracowana metoda pozwala na zidentyfikowanie antybiotyku, na który podatny jest patogen, oraz że podejmowane są działania, aby sprawdzić jej skuteczność na modelach zwierzęcych, aby w przyszłości zastosować ją w badaniach klinicznych.

„Gruźlica to ogromny problem zdrowia publicznego, rocznie odnotowuje się około 10 milionów nowych przypadków na całym świecie, z czego około pół miliona stanowią te wywoływane przez szczepy oporne na leki” – powiedział McNeil. Odkrycie naukowców może zatem stanowić kamień milowy w globalnej walce z gruźlicą oraz przyczynić się do zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się tej śmiertelnej choroby i uratowania wielu ludzkich istnień.

           Odpowiednia diagnostyka może zapobiec tragedii

Warto pamiętać, że na rynku dostępne są testy, które pozwalają na zidentyfikowanie latentnego zakażenia prątkami gruźlicy LTBI (ang. latent tuberculosis infection), zanim dojdzie do jego przekształcenia do objawowej, zakaźnej postaci aktywnej. Wprowadzenie odpowiedniego leczenia u pacjentów, u których stwierdzono LTBI, znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania i pozwala na eliminację bakterii z organizmu. Dzięki tym działaniom ogranicza się również ryzyko transmisji choroby w społeczeństwie i zapobiega powikłaniom, takim jak uszkodzenie płuc czy gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Odpowiednia diagnostyka jest szczególnie ważna u osób z obniżoną odpornością, np. zakażonych wirusem HIV, u których ryzyko rozwoju aktywnej formy gruźlicy jest wyższe. Wczesne wykrycie LTBI i wprowadzenie leczenia profilaktycznego może uchronić tych pacjentów przed wystąpieniem pełnoobjawowej choroby, a nawet zgonem.

Firma EUROIMMUN dysponuje w swojej ofercie dwoma testami do diagnostyki latentnego zakażenia Mycobacterium tuberculosis:

  • Testem LIOFeron TB/LTBI IGRA (Lionex), pozwalającym na detekcję interferonu gamma za pomocą techniki ELISA po stymulacji komórek krwi obwodowej wysokospecyficznymi antygenami Mycobacterium tuberculosis. LIOFeron, stymulując odpowiedź ze strony limfocytów CD4 i CD8, umożliwia ocenę komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Test ten cechują wysoka czułość i swoistość diagnostyczna oraz wysoka korelacja otrzymywanych wyników z innymi konkurencyjnymi testami typu IGRA.
  • Testem T-SPOT.TB (Revvity, daw. Oxford Immunotec), opartym na technologii ELISPOT i umożliwiającym ocenę jakościową wydzielanego interferonu gamma. Test ten pozwala na standaryzację próbki dla każdego pacjenta pod względem liczby komórek i warunków hodowli. Ze względu na swoją wysoką czułość i specyficzność testy oparte na technologii ELISPOT są zalecane w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością, dlatego T-SPOT.TB nazywany jest często testem do zadań specjalnych.

Opracowano na podstawie: https://www.odt.co.nz/news/dunedin/campus/dunedin-researchers-find-way-kill-drug-resistant-tb-strains

Izabella Podsiadły

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Diagnostyki Gruźlicy

451 052 241

i.podsiadly@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów