Czego szukasz?

Filtrowanie

Wsparcie diagnostyki gruźlicy – test LIOFeron TB/LTBI IGRA [nowość]

05 czerwca, 2023
Izabella Podsiadły
Wsparcie diagnostyki gruźlicy – test LIOFeron TB/LTBI IGRA

Wśród chorób zakaźnych gruźlica jest jedną z najczęstszych przyczyn zachorowań i zgonów na świecie, dlatego tak istotne jest jej wczesne wykrycie. Zakażenie przyjmuje zazwyczaj formę latentną, w której prątki zamknięte w tzw. ziarniniaku gruźliczym mogą przetrwać uśpione (uśpiony metabolizm) nawet przez całe życie nieświadomego nosiciela. Prątki mogą też uaktywnić się na skutek np. osłabienia układu immunologicznego. Wówczas dochodzi do przekształcenia formy utajonej w zakaźną formę aktywną. Diagnostyka utajonej postaci gruźlicy (LTBI, ang. Latent Tuberculosis Infection) od wielu lat opiera się na przeprowadzaniu próby tuberkulinowej lub wykonywaniu testów typu IGRA (ang. Interferon-Gamma Release Assay). Testy IGRA polegają na ocenie interferonu gamma wytwarzanego przez limfocyty krwi obwodowej pobudzone antygenami prątka gruźlicy. W porównaniu do próby tuberkulinowej charakteryzują się większą swoistością, a ponadto szczepienie BCG nie ma wpływu na wynik badania.

Nowość w ofercie EUROIMMUN – LIOFeron TB/LTBI IGRA

Od lutego 2023 roku w ofercie firmy EUROIMMUN Polska dostępny jest test LIOFeron TB/LTBI IGRA (Lionex). Test LIOFeron jest testem typu IGRA i służy do diagnostyki latentnej postaci gruźlicy. Oparty jest na detekcji interferonu gamma za pomocą techniki ELISA, po stymulacji komórek krwi obwodowej wysokospecyficznymi antygenami Mycobacterium tuberculosis. LIOFeron, stymulując odpowiedź ze strony limfocytów CD4 i CD8, pozwala zatem na ocenę komórkowej odpowiedzi immunologicznej.

Procedura wykonania badania jest niezwykle prosta i nie wymaga izolacji komórek PBMC z próbki krwi pobranej od pacjenta. Test ten cechują wysoka czułość i swoistość diagnostyczna oraz wysoka korelacja otrzymywanych wyników z innymi konkurencyjnymi testami typu IGRA dostępnymi na rynku. W poniższej publikacji przedstawiono wyniki badań uzyskane dla 250 pacjentów przy wykorzystaniu obu wymienionych testów. Wykazały one podobną czułość w rozpoznawaniu aktywnej postaci gruźlicy, natomiast w przypadku wykrywania LTBI test LIOFeron TB/LTBI IGRA wykazał wyższą czułość niż test konkurencyjny.

Zawartość zestawu testowego LIOFeron TB/LTBI IGRA

W skład zestawu testowego wchodzą:

 • Zestaw do stymulacji komórek krwi pełnej zawierający kontrolę pozytywną, kontrolę negatywną i dwie probówki z antygenami:
  • TBA: białka pełnej długości: ESAT-6, CFP-10, TB7.7 – stymulacja limfocytów CD4+
  • TBB: antygeny stymulujące limfocyty CD8+
 • Zestaw ELISA do oznaczania in vitro interferonu gamma w ludzkim heparynizowanym osoczu

 

Procedura wykonania testu

Procedura wykonania testu LIOioFeron TB/LTBI IGRA jest niezwykle prosta. W pierwszym etapie od pacjenta pobierana jest próbka krwi do probówki z heparyną litową. Następnie odpowiednia ilość jest przenoszona do 4 probówek zawartych w zestawie, celem stymulacji limfocytów T obecnych w próbce krwi specyficznymi antygenami M. tuberculosis. W przypadku wcześniejszego kontaktu pacjenta z patogenem limfocyty wydzielają interferon gamma, który ocenia się następnie ilościowo w teście ELISA.

Całą procedurę można opisać w kilku krokach:

 • Pobranie 4,5 ml krwi do probówki z heparyną litową
 • Transfer po 1 ml krwi heparynizowanej do probówek do stymulacji (kontrola negatywna, pozytywna, TBA, TBB)
 • Inkubacja probówek 16–24 godzin w 37⁰C
 • Transfer osocza do studzienek płytki mikrotitracyjnej i wykonanie testu ELISA
 • Interpretacja wyników na podstawie pomiaru wydzielania interferonu gamma

Izabella Podsiadły

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Diagnostyki Gruźlicy

451 052 241

i.podsiadly@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  „]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów