Czego szukasz?

Filtrowanie

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka/niedokrwistość złośliwa


Znaczenie kliniczne

Autoimmunologiczne metaplastyczne zapalenie błony śluzowej żołądka (AIG – autoimmune gastritis) to przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka, które utrudnia pobieranie żelaza i witaminy B12 oraz może prowadzić do zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka z zaburzeniami wchłaniania. W błonie śluzowej żołądka powstają nacieki limfocytów, komórek plazmatycznych i granulocytów. Komórki nabłonkowe ulegają martwicy, komórki główne i okładzinowe są zastępowane przez komórki śluzowe. W końcowym etapie rozwija się ich atrofia. AIG powoduje ograniczoną produkcję pepsyny, kwasu solnego i czynnika wewnętrznego (IF – intrinsic factor). W ciągu roku niedobór witaminy B12 prowadzi do niedokrwistości złośliwej (PA – pernicious anaemia). U większości pacjentów AIG pozostaje bezobjawowe przez wiele lat, aż do osiągnięcia zaawansowanych stadiów atrofii. Objawy PA to anemia, zmęczenie, zawroty głowy i tachykardia. Ponadto niedobór witaminy B12 utrudnia syntezę DNA, co powoduje powstawanie megaloblastów w szpiku kostnym i nabłonku przewodu pokarmowego. Wiąże się to ze złym wchłanianiem i biegunką z utratą wagi, anoreksją, zapaleniem języka, żółtaczką i dolegliwościami neurologicznymi.

Diagnostyka

Autoimmunologiczne zapalenie żołądka wzór IIFTAIG charakteryzuje się obecnością autoprzeciwciał przeciwko antygenom komórek okładzinowych żołądka (PCA – parietal cell antigens) i IF. IF jest glikoproteiną wydzielaną przez komórki okładzinowe, tworzy kompleksy z witaminą B12, której wchłanianie w jelicie krętym jest utrudnione przez przeciwciała przeciwko czynnikowi wewnętrznemu (IFA). Surowice od pacjentów z AIG lub PA zawierają dwa rodzaje IFA (oba w klasie IgG). IFA typu 1 reagują z miejscem wiązania witaminy B12 w IF, IFA typu 2 utrudniają wiązanie IF z receptorami w jelicie krętym. IFA mają bardzo wysoką specyficzność wobec AIG. W przypadku PA, IFA występuje u 40 do 80% pacjentów, w zależności od stadium choroby.

Przeciwciała przeciwko PCA występują zarówno u pacjentów z AIG, jak i PA. Są to głównie przeciwciała klasy IgG i IgA. Częstość występowania przeciwciał przeciwko PCA jest bardzo wysoka u prawie wszystkich pacjentów z przewlekłym zanikowym zapaleniem żołądka i sięga prawie 100%. Przeciwciała przeciwko PCA mają również bardzo wysoką czułość dla PA, sięgającą 80 do 90% w momencie diagnozy. W przebiegu choroby częstość ich występowania zmniejsza się z powodu postępującego niszczenia komórek okładzinowych. W odniesieniu do swoistości przeciwciał anty-PCA należy wziąć pod uwagę, że można je również wykryć u pacjentów z endokrynopatią i zdrowych dawców krwi.

Do bardzo specyficznego oznaczania przeciwciał przeciwko komórkom okładzinowym żołądka (APCA) EUROIMMUN opracował rekombinowany ATP4B jako nowy antygen. ATP4B stanowi zewnątrzkomórkową domenę podjednostki β ATPazy H+/K+- i jest głównym antygenem APCA. Test ELISA Anty-ATP4B (IgG) daje zatem znacznie wyższą swoistość bez utraty czułości w porównaniu z ELISA Anty-PCA (IgG).

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów