Czego szukasz?

Filtrowanie

Celiakia


Znaczenie kliniczne

Celiakia jest ogólnoustrojową chorobą autoimmunizacyjną, Jej częstość występowania szacuje się na około 1%, ale eksperci przypuszczają, że z powodu często nietypowych lub łagodnych objawów duża liczba przypadków może być niezdiagnozowana. Celiakia prowadzi do ciężkiego stanu zapalnego i uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego (enteropatia). W połączeniu z wynikającym z tego zaburzeniem wchłaniania składników odżywczych można zaobserwować szeroki zakres klinicznych objawów żołądkowo-jelitowych (m.in. przewlekła biegunka, bóle brzucha, utrata masy ciała) i pozajelitowych. Obraz kliniczny celiakii może również obejmować przewlekłą wysypkę (choroba Duhringa).

Celiakia jest spowodowana nadmierną reakcją układu immunologicznego po spożyciu glutenu, zwłaszcza tak zwanej gliadyny, która stanowi około 90% zawartości białka w wielu zbożach. Gliadyna może być tylko częściowo trawiona w jelicie cienkim. Jeśli w nabłonku jelitowym występują ubytki, co zwykle występuje u pacjentów z celiakią, fragmenty gliadyny mogą przejść przez barierę jelitową i dotrzeć do leżącej pod nią tkanki łącznej. Tam enzym transglutaminaza tkankowa (tTG) deamiduje peptydy gliadyny, zmieniając aminokwas glutaminę na kwas glutaminowy. Biorąc pod uwagę predyspozycje genetyczne, modyfikacja ta powoduje, że peptydy mają działanie immunologiczne. Aktywacja limfocytów B prowadzi do powstania przeciwciał przeciwko deaminowanym peptydom gliadyny (DGP) i własnej tTG. Ponadto limfocyty T wydzielają cytokiny prozapalne, które wywołują reakcje zapalne w tkance.

Diagnostyka

Celiakia wzór IIFTZgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ang. European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) (Husby i wsp., 2020), pacjenci z niepokojącymi objawami powinni być najpierw przebadani pod kątem przeciwciał anty-tTG (w klasie IgA) wraz z oznaczeniem całkowitego stężenia przeciwciał klasy IgA. W przypadku pozytywnego wyniku testu należy to potwierdzić oznaczeniem EmA (w klasie IgA). W przypadku ogólnego niedoboru IgA – stanu często obserwowanego u pacjentów z celiakią – przeciwciała anty-DGP (klasy IgG) są uważane za ważny wskaźnik celiakii. EmA można wykryć za pomocą IIFT na skrawkach tkanki wątroby, przełyku lub jelita naczelnych. Docelowym antygenem EmA jest tTG. Przeciwciała anty-tTG można wykryć testami ChLIA, ELISA lub EUROLINE. Ponadto przeciwciała anty-DGP można wykryć za pomocą testów ChLIA, ELISA, EUROLINE i monospecyficznego substratu EUROPLUS w immunofluorescencji pośredniej (IIFT).

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów