Czego szukasz?

Filtrowanie

Zespół Goodpasture’a


Informacje kliniczne

Kłębuszkowe zapalenie nerek (glomerulonephritis, glomerulitis) to grupa chorób charakteryzujących się zajęciem przez proces zapalny kłębuszków nerkowych. Na skutek przewlekłego stanu zapalnego dochodzi do zwłóknienia kłębuszków nerkowych, co w konsekwencji może prowadzić do niewydolności nerek. Kłębuszkowe zapalenie nerek stanowi główną przyczynę niewydolności nerek zależnej od dializy. W autoimmunizacyjnym kłębuszkowym zapaleniu nerek autoprzeciwciała są skierowane przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM). Zapalenie kłębuszków nerkowych z przeciwciałami anty-GBM stanowi 0,5 do 2% wszystkich kłębuszkowych zapaleń nerek.

Zespół Goodpasture’a (zespół płucno-nerkowy) jest postacią autoimmunizacyjnego kłębuszkowego zapalenia nerek, nazwaną na cześć amerykańskiego patologa Ernesta Williama Goodpasture’a (1886–1960), który w 1919 roku opisał związek kłębuszkowego zapalenia nerek z krwotokiem płucnym. Ten rzadki zespół częściej dotyka mężczyzn niż kobiety (6:1), głównie na początku wieku dorosłego. W przypadku zespołu Goodpasture’a krwotok płucny często występuje jako pierwszy objaw.

Diagnostyka

Podstawowym antygenem docelowym przeciwciał anty-GBM w kłębuszkowym zapaleniu nerek jest C-końcowa domena NC1 łańcucha α3 kolagenu typu IV budującego błonę podstawną kapilar w pęcherzykach płucnych i kłębuszkach nerkowych. Autoprzeciwciała anty-GBM można wykryć jakościowo lub półilościowo w IIFT i ilościowo w teście ELISA.

U pacjentów, u których nie dochodzi do zajęcia płuc, przeciwciała anty-GBM są wykrywane w ponad 60% przypadków, natomiast u pacjentów z zajęciem płuc u ponad 90% chorych. Są to przeciwciała głównie klasy IgG, rzadziej klasy IgA i IgM. Progresja kliniczna choroby koreluje ze stężeniem przeciwciał. Wysokie miana przeciwciał anty-GBM wskazują na niekorzystne rokowanie u pacjenta. W przypadku ujemnego wyniku badania serologicznego i utrzymującego się podejrzenia kłębuszkowego zapalenia nerek z przeciwciałami anty-GBM należy wykonać biopsję nerki.

Pacjenci z kłębuszkowym zapaleniem nerek z przeciwciałami anty-GBM są często również ANCA-dodatni (>35%). Pozytywne wyniki mogą wskazywać na szybko postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek lub GPA (ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń). Dlatego u pacjentów z zapaleniem małych naczyń związanym z ANCA (AAV) z zajęciem nerek zaleca się równoległą analizę przeciwciał ANCA i anty-GBM.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów