Czego szukasz?

Filtrowanie

Choroba Alzheimera


Znaczenie kliniczne

Od wielu lat obserwujemy postępujące starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych, czego następstwem jest wzrost liczby ludzi cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. W związku z tym, problem odpowiedniej diagnostyki i terapii schorzeń neurozwyrodnieniowych, takich jak choroba Alzheimera, nabiera ogromnej wagi.

W 60–70% przypadków choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji w starszym wieku. Jej częstość występowania podwaja się co pięć lat po 65. roku życia. 30% osób powyżej 90. roku życia cierpi na tę chorobę. Choroba Alzheimera to postępujące i nieodwracalne pogorszenie zdolności poznawczych. Przebieg choroby podzielony jest na trzy kolejne fazy: stadium przedkliniczne, stadium umiarkowane (MCI – mild cognitive impairment, łagodne zaburzenia poznawcze) i otępienie.

Choroba Alzheimera jest chorobą spowodowaną odkładaniem się w mózgu białek o patologicznej strukturze: beta-amyloidu (Aβ) i białka tau. Powoduje to zanik neuronów i ich połączeń.

 

Diagnostyka

Pewne rozpoznanie choroby Alzheimera w praktyce możliwe jest dopiero po śmierci, po przeprowadzeniu badania neuropatologicznego. Natomiast badania laboratoryjne białek o patologicznej strukturze (jako biomarkerów) w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) są coraz powszechniej stosowane w praktyce klinicznej choroby Alzheimera. Badania biomarkerów w PMR są wskazywane w zaleceniach jako pomocne w możliwym lub prawdopodobnym rozpoznaniu tego schorzenia.

Charakterystyczne dla choroby Alzheimera jest obniżenie stężenia Aβ1-42 oraz wzrost stężenia całkowitego białka tau w PMR. Należy pamiętać, że w PMR znajdują się również Aβ innej długości, jak choćby Aβ1-40, którego stężenie w PMR znacznie przewyższa stężenie Aβ1-42. Poziom beta-amyloidu 1-40 jest cechą osobniczą i nie zmienia się znacznie w trakcie trwania choroby. Osobnicze różnice w syntezie beta-amyloidu mogą zostać zrekompensowane przez obliczenie stosunku stężenia Aβ1-42/ Aβ1-40, co zwiększa precyzję diagnostyczną. Dlaczego jeszcze warto wyliczyć wskaźnik Aβ1-42/Aβ1-40? Współczynnik Aβ1-42/Aβ1-40 jest mniej wrażliwy na warunki przedanalityczne i analityczne badania. Współczynnik Aβ1-42/Aβ1-40 cechuje wysoka zgodność z wynikami badań obrazowych w chorobie Alzheimera.

 

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów