Czego szukasz?

Filtrowanie

Kalprotektyna


Znaczenie kliniczne

Kalprotektyna jest białkiem wiążącym wapń i cynk, wytwarzanym przez granulocyty obojętnochłonne i monocyty, mającym właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. W przypadku nieswoistych chorób zapalnych jelit, granulocyty przemieszczają się do światła jelita, gdzie uwalniają kalprotektynę, która jest następnie wydalana wraz z kałem. Stężenie kalprotektyny w kale wskazuje na nasilenie stanu zapalnego w jelicie.

Diagnostyka

Nieinwazyjne oznaczanie poziomu kalprotektyny w kale jest przydatne w przypadku:

  • Diagnostycznego różnicowania zespołu jelita drażliwego (IBS – irritable bowel syndrome) od ostrych i przewlekłych stanów zapalnych jelit (np. infekcje wirusowe lub bakteryjne, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Poziom kalprotektyny w stolcu jest podwyższony w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jelit (CIBD – chronic inflammatory bowel diseases) i złośliwych nowotworów jelit, ale nie w polipach jelit czy łagodnych nowotworach jelit.
  • Monitorowania przebiegu choroby i odpowiedzi na terapię u pacjentów z CIBD. Przy skutecznym leczeniu pierwotnie podwyższony poziom kalprotektyny znacznie się obniża. W przypadku nawrotu dochodzi do ponownego wzrostu tego białka w kale. Poziom kalprotektyny bardzo dobrze koreluje z wynikami bań histologicznych i endoskopowych. Dzięki nieinwazyjnemu oznaczaniu kalprotektyny można oszczędzić pacjentom biopsji i innych skomplikowanych oraz nieprzyjemnych procedur.
Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów