Czego szukasz?

Filtrowanie

Rozpuszczalna forma CD163 


Znaczenie kliniczne

CD163 to białko błonowe, które jest produkowane wyłącznie na komórkach układu immunologicznego, czyli monocytach i makrofagach. Jeśli wejdą one w kontakt z antygenami sprzyjającymi zapaleniu, np. bakteriami, CD163 jest enzymatycznie odcinany z błony komórkowej, co powoduje powstanie rozpuszczalnego CD163 (sCD163 – soluble CD163). W kłębuszkowym zapaleniu nerek makrofagi migrują i uwalniają sCD163 do moczu przez torebkę Bowmana. Biomarker ten można następnie oznaczyć w moczu.

Im bardziej nasilone zapalenie, tym więcej makrofagów migruje do kłębuszków nerkowych. Oznacza to, że stężenie sCD163 w moczu dostarcza informacji o zaawansowaniu kłębuszkowego zapalenia nerek. Poziom sCD163 koreluje z aktywnością choroby. Im wyższe jego stężenie, tym ostrzejszy stan zapalny.

Diagnostyka

Test sCD163 ELISA (patent europejski (EP3283889)) jest odpowiedni szczególnie do monitorowania pacjentów ze zdiagnozowanym zapaleniem naczyń związanym z przeciwciałami ANCA (AAV – ANCA-associated vasculitis) z zajęciem nerek. W przeciwieństwie do ogólnoustrojowych markerów zapalenia, poziom sCD163 jest swoistym wskaźnikiem zapalenia nerek i szybko reaguje w trakcie leczenia lub w przypadku wahań aktywności zapalnej.

Jeśli podczas regularnych badań unormowane stężenie sCD163 po pewnym czasie wzrośnie ponownie, może to wskazywać na powtórny rozwój zapalenia nerek. W takiej sytuacji leczenie może być zmodyfikowane na wczesnym etapie, zapobiegając nieodwracalnemu uszkodzeniu nerek u pacjenta.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów