Czego szukasz?

Filtrowanie

Inhibitory TNF-α


Znaczenie kliniczne

Infliximab (IFX) i Adalimumab (ADL) to inhibitory czynnika martwicy nowotworów (TNF-α). Działanie TNF-α jest bardzo szerokie, gdyż warunkuje on m.in. uwalnianie mediatorów reakcji zapalnej, nasilenie angiogenezy oraz wytwarzanie cząsteczek adhezyjnych przez komórki śródbłonka. Oba leki są wskazane w terapii łuszczycy oraz łuszczycowego zapalenia stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, choroby Leśniowskiego-Crohna, a także wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Ponadto Adalimumab jest zalecany w leczeniu wielostawowego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.

Podwyższenie poziomu ADL lub IFX w leczeniu prowadzi do ciągłej poprawy objawów klinicznych. Po osiągnięciu optymalnego zakresu stężeń dalszy wzrost substancji czynnej nie łagodzi już znacząco objawów, ale może prowadzić do skutków ubocznych. Aby osiągnąć optymalny zakres, dawkę leku należy dostosować indywidualnie.

Jeśli poziom leku znacznie spada, oznacza to wytwarzanie własnych przeciwciał przeciwlekowych (ADA – anti-drug-antibodies) przez pacjenta, co jest częstym problemem w leczeniu inhibitorami TNF-α. Te endogenne przeciwciała tworzą kompleksy z lekiem, co prowadzi do jego przedwczesnej eliminacji z organizmu i/lub przerwania mechanizmu działania. U pacjentów, którzy nie reagują na leczenie biologiczne, ADA występują częściej, a także w wyższych stężeniach niż u pacjentów, którzy są skutecznie leczeni ADL i IFX.

Monitorowanie przebiegu choroby

Monitorowanie skuteczności leczenia (TDM – therapeutic drug monitoring) obejmuje ocenę stężenia leku i poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko niemu w trakcie leczenia biologicznego (ADA). Ciągłe monitorowanie poziomu inhibitorów TNF-α podczas leczenia umożliwia indywidualne dostosowanie dawki leku lub zaplanowanie odpowiednich przerw pomiędzy kolejnymi dawkami, a tym samym zapewnia zindywidualizowaną, ukierunkowaną i zoptymalizowaną pod kątem kosztów opiekę nad pacjentem.

Od 2021 roku firma EUROIMMUN jest jedynym dystrybutorem produktów Immunodiagnostic Systems (IDS) na terenie Polski, co zwiększa dostępność testów laboratoryjnych wykorzystywanych do monitorowania leczenia biologicznego i wsparcie dla klientów w tym zakresie. Firma posiada bardzo szerokie portfolio produktów dedykowanych do TDM, dostarczając jednocześnie najnowocześniejsze rozwiązania w tej dziedzinie (lista dostępnych testów). Dzięki temu przeprowadzenie TDM jest relatywnie proste i możliwe do wykonania także poza wysokospecjalistycznymi ośrodkami.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów