Czego szukasz?

Filtrowanie

Estron


Znaczenie kliniczne

Estradiol, estron i estriol należą do najważniejszych endogennych estrogenów. Ich biosynteza zachodzi w jajnikach, jądrach i nadnerczach. Estrogeny odpowiadają za rozwój i funkcje żeńskich narządów płciowych. Ich precyzyjnie wyregulowana interakcja reguluje cykl menstruacyjny i ciążę. Brak równowagi hormonalnej prowadzi do zaburzeń płodności i miesiączkowania. Wraz z menopauzą produkcja estrogenów sukcesywnie spada, a w okresie pomenopauzalnym stabilizuje się na niskim poziomie.

Estradiol jest istotnym, naturalnym estrogenem o wysokim powinowactwie do receptora estrogenowego. Odgrywa rolę w procesach cyklu miesiączkowego i ciąży. Występuje w największym stężeniu w latach płodności. W okresie menopauzy i po menopauzie stężenie estradiolu znacznie spada.

Estron wykazuje słabe działanie estrogenowe. Chociaż ma tylko ograniczone znaczenie przed menopauzą, to właśnie estrogen występuje w najwyższym stężeniu po menopauzie. Ma na celu wykluczenie pomenopauzalnego niedoboru estrogenów. Skoniugowane estrogeny, zwłaszcza siarczan estronu, są rezerwuarem w krwiobiegu i mogą być reaktywowane przez rozszczepienie pozostałości siarczanowych w wątrobie.

Wysokie stężenia estriolu są wykrywane głównie podczas ciąży.

Diagnostyka

Otyłość lub leczenie lekami zawierającymi estrogeny może prowadzić do zwiększenia poziomu estronu we krwi. Niskie stężenia estronu występują w zaawansowanym okresie pomenopauzalnym.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów