Czego szukasz?

Filtrowanie

HPV (wirusy brodawczaka ludzkiego)


Znaczenie kliniczne

Wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV – human papilloma virus) mogą powodować m.in. brodawki, kłykciny i kurzajki, jak również nowotwór górnych dróg oddechowych oraz płuc. Najczęściej jednak infekcja dotyczy narządów płciowych i dróg moczowych, co u kobiet może prowadzić do raka szyjki macicy. Do tej pory opisano 30 typów HPV narządów płciowych. Są one podzielone na dwie grupy według ich potencjału onkogennego: HPV wysokiego i niskiego ryzyka. Podczas gdy typy HPV wysokiego ryzyka biorą udział w rozwoju raka i można je wykryć w ponad 99% raków szyjki macicy, typy HPV niskiego ryzyka występują tylko w niezłośliwych zmianach tkankowych. Dla oceny przebiegu zakażenia HPV i związanego z nim ryzyka ważne jest nie tylko rozróżnienie pomiędzy wirusami wysokiego i niskiego ryzyka, ale także rozróżnienie pomiędzy różnymi wirusami z grupy wysokiego ryzyka.

We wczesnej diagnostyce raka szyjki macicy, obok cytologii, bardzo ważną rolę we wczesnej diagnostyce raka szyjki macicy odgrywają metody bezpośredniej detekcji HPV.

Diagnostyka

Test EUROArray HPV opiera się na wykrywaniu wirusowych onkogenów E6/E7, co zapewnia najwyższą możliwą czułość. Dzięki zastosowaniu systemów i sond starterów specyficznych dla podtypu, test EUROArray HPV umożliwia wykrycie i typowanie w jednym teście wszystkich 30 typów HPV narządów płciowych opisanych do tej pory: 18 HPV „wysokiego ryzyka” (16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) i 12 HPV „niskiego ryzyka” (6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81, 89). Dlatego też test EUROArray HPV nadaje się szczególnie do analiz diagnostycznych w ramach badań przesiewowych HPV. Test EUROArray HPV jest niezwykle łatwy do wykonania w porównaniu z innymi metodami biologii molekularnej do wykrywania HPV – nie jest tutaj wymagana dogłębna wiedza z zakresu biologii molekularnej.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów