Czego szukasz?

Filtrowanie

HLA-B57:01


Znaczenie kliniczne

Testy genetyczne na obecność HLA-B*57:01 przeprowadza się, aby zapobiec reakcjom nadwrażliwości na abakawir, czyli chemofarmaceutyk stosowany w leczeniu HIV. Około 8% ludzi jest nosicielami allelu HLA-B*57:01. U pacjentów z HIV, którzy są nosicielami tego allelu i są leczeni abakawirem, dochodzi do rozwoju nadwrażliwości na lek w ciągu sześciu tygodni. Do objawów należą gorączka, wysypka, świąd, problemy żołądkowo-jelitowe i oddechowe, bóle stawów i podwyższone parametry wątrobowo-nerkowe z postępującym przebiegiem prowadzącym nawet do śmierci, zwłaszcza przy ponownej ekspozycji. Dlatego zaleca się, aby wszyscy pacjenci zakażeni wirusem HIV zostali poddani badaniu na obecność allelu HLA-B*57:01 przed rozpoczęciem leczenia abakawirem.

Diagnostyka

EUROArray HLA-B57:01 Direct umożliwia szybkie i proste molekularne oznaczenie genetyczne alleli HLA-B*57:01 w ludzkim genomowym DNA. Wszystkie obecnie znane allele HLA-B*57:01 są wykrywane w jednym teście, a wyniki są automatycznie oceniane przy użyciu uznanego oprogramowania EUROArrayScan. Metoda bezpośrednia pozwala na wykorzystanie próbek krwi bezpośrednio po pobraniu bez wcześniejszej czasochłonnej i kosztownej izolacji DNA.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów