Czego szukasz?

Filtrowanie

HLA-DQ2/DQ8


Znaczenie kliniczne

Wykrycie heterodimerycznych receptorów powierzchniowych HLA-DQ2 (HLA-DQ2.2 i -DQ2.5) oraz HLA-DQ8 ma duże znaczenie w diagnostyce celiakii, choroby autoimmunizacyjnej, która rozwija się na skutek nadwrażliwości na gluten. Chociaż te markery nie są szczególnie specyficzne (około 50% zdrowej populacji ma również dodatni wynik HLA-DQ2 i/lub -DQ8), brak tych czynników ryzyka jest ważnym kryterium wykluczenia, ponieważ mają one wysoką ujemną wartość predykcyjną, wynoszącą prawie 100%. Jeśli DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8 nie zostaną wykryte u pacjenta, celiakię można praktycznie wykluczyć.

Ponadto zróżnicowanie homo- i heterozygotycznej obecności alleli kodujących podjednostki alfa i beta HLA-DQ2.2 i -DQ2.5 umożliwia lepszą ocenę ryzyka w przypadku dodatniego wyniku HLA-DQ2.

Diagnostyka

EUROArray HLA-DQ2/DQ8 Direct został specjalnie dostosowany do wiarygodnego oznaczania związanych z celiakią alleli HLA-DQA1 i HLA-DQB1, które kodują podjednostki HLA-DQ2.2, -DQ2.5 i -DQ8. System testowy EUROArray HLA-DQ2/DQ8-h Direct zapewnia bardziej kompleksowe podejście diagnostyczne do dodatkowego określenia homo- i heterozygotycznej obecności alleli kodujących odpowiednio HLA-DQ2.2 i -DQ2.5. Obie analizy są niezwykle łatwe do wykonania. Dzięki unikalnej, bezpośredniej metodzie nie trzeba już izolować DNA. Próbka krwi jest traktowana dwoma odczynnikami ekstrakcyjnymi, a następnie może być bezpośrednio użyta w reakcji PCR. Startery PCR i sondy do mikromacierzy są wybierane i optymalizowane w taki sposób, aby wszystkie istotne allele HLA-DQA1 i HLA-DQB1 były wyraźnie zidentyfikowane. Analiza, interpretacja i elektroniczna archiwizacja danych są wykonywane w pełni automatycznie przy użyciu oprogramowania EUROArrayScan. Dokładna analiza podjednostek alfa i beta cząsteczek DQ2 i DQ8 zapewnia wiarygodne i jednoznaczne wyniki.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów