Czego szukasz?

Filtrowanie

Infekcje istotne w przebiegu ciąży


Znaczenie kliniczne

Termin TORCH obejmuje wszystkie czynniki zakaźne, które mogą być przenoszone z matki na dziecko wewnątrzmacicznie, podczas porodu lub po urodzeniu poprzez infekcję wertykalną. Obejmuje on: Toxoplasma gondii, wirus różyczki, wirus cytomegalii (CMV), wirus opryszczki pospolitej (HSV) i inne patogeny, takie jak Chlamydia trachomatis, parwowirus B19, Treponema pallidum, wirus ospy wietrznej (VZV).

Diagnostyka

Analiza przeciwciał przeciwko parametrom TORCH jest istotną częścią opieki przed-, około- i poporodowej. Testy pozwalają na ustalenie statusu immunologicznego matki oraz oceniają ryzyko zakażenia podczas ciąży. Testy TORCH wykonuje się na ogół w pierwszym trymestrze ciąży, ale można je również wykonać u noworodka, jeśli podejrzewa się infekcję. Wstępne badanie przeciwciał przeciwko patogenom TORCH ma na celu określenie statusu immunologicznego matki, aby móc odróżnić ostre pierwotne i przebyte infekcje lub reinfekcje w trakcie ciąży. Wcześnie zdiagnozowane infekcje TORCH można w części przypadków skutecznie leczyć, zmniejszając ryzyko wad wrodzonych lub utraty płodu.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów