Czego szukasz?

Filtrowanie

Infekcje pasożytnicze


Znaczenie kliniczne

Pasożyty to organizmy eukariotyczne, które żyją kosztem gospodarza. Patogeny te stanowią bardzo niejednorodną grupę i różnią się budową i cyklem życiowym. Morfologicznie wahają się od organizmów jednokomórkowych (pierwotniaków) po złożone struktury (dawniej helminty). Zależnie od żywiciela i stadium rozwoju, pasożyty mogą występować w kilku postaciach, takich jak jaja, larwy i dojrzałe robaki. Infekcje prowadzą do różnych objawów, które są silnie zależne od czynnika etiologicznego. W niektórych przypadkach infekcje pasożytnicze pozostają niezdiagnozowane przez kilka lat lub dziesięcioleci. Z tego powodu diagnostyka w kierunku pasożytów w nagłych przypadkach na ogół nie jest stosowana, z wyjątkiem podejrzenia ostrej malarii.

Diagnostyka

Diagnoza może być poparta kilkoma bezpośrednimi i pośrednimi metodami wykrywania. Zastosowanie jednej metody może być niewystarczające ze względu na różne formy pasożytów i ich złożone cykle życiowe. W celu zwiększenia ogólnej czułości diagnostycznej zwykle łączy się kilka różnych metod opartych na metodach bezpośrednich i pośrednich.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów