Czego szukasz?

Filtrowanie

Nowo pojawiające się choroby zakaźne


Znaczenie kliniczne

Termin „choroby tropikalne” obejmuje szereg chorób zakaźnych, które – jak sama nazwa wskazuje – wywodzą się z regionów tropikalnych. Mogą jednak wystąpić również w innych regionach świata, na przykład poprzez transmisję za pośrednictwem powracających podróżnych. Nowo pojawiąjące się choroby zakaźne (ang. emerging diseases) to infekcje, które są nowe w populacji lub są już znane, ale ich częstość występowania lub rozmieszczenie regionalne gwałtownie wzrosły. Wirusy przenoszone przez komary, takie jak wirus Zika, denga i chikungunya, powodują choroby przebiegające z gorączką oraz nieswoistymi objawami grypopodobnymi. W dalszym przebiegu choroby mogą wystąpić poważne powikłania, takie jak zapalenie mózgu lub krwotok. Ponadto u noworodków z zakażeniem wirusem Zika pojawiają się zaburzenia neurologiczne. Oprócz chorób wirusowych do nowo pojawiających się chorób zakaźnych zalicza się również infekcje pasożytnicze, wywoływane na przykład przez: Echinococcus spp., Plasmodium spp., Strongyloides spp., Trypanosoma spp. lub Schistosoma spp. Objawy zakażenia pasożytniczego są niezwykle różne i mogą pojawiać się po miesiącach lub latach od zakażenia, jak np. w przypadku bąblowicy.

Diagnostyka

Rozpoznanie infekcji tropikalnych jest szczególnym wyzwaniem. W ciągu ostatnich lat zaobserwowano, że wiele nowych wirusów i innych patogenów rozprzestrzeniło się na całym świecie, wprowadzając nieznane choroby do wcześniej niedotkniętych nimi regionów. Dla tych obszarów często nie ma dostępnych komercyjnych testów diagnostycznych. Analiza przeciwciał jest przydatna do testowania podróżnych po wyjazdach do obszarów endemicznych oraz do badań przesiewowych dużych grup populacji.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów