Czego szukasz?

Filtrowanie

Czy dysbioza jelitowa może indukować rozwój RZS

04 sierpnia, 2023
Anna Kołtyś
objawy dysbiozy jelitowej

Badania mikrobioty jelitowej mają ogromne znaczenie dla zrozumienia zdrowia człowieka, poznania procesów zachodzących w organizmie oraz rozwoju medycyny personalizowanej. Mikrobiota jelitowa, czyli zbiór mikroorganizmów bytujących w jelitach, składa się z wielu różnorodnych bakterii, wirusów i grzybów. Co ciekawe, w ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost liczby badań naukowych nad wpływem jej zaburzeń na rozwój wielu chorób.

Dysbioza jelitowa a rozwój RZS

Najnowsza publikacja, która ukazała się w renomowanym czasopiśmie „Arthritis & Rheumatology”, przynosi kolejne doniesienia na temat roli dysbiozy jelitowej w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).

Badanie przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badawczy z Niemiec i Chin skupiło się na analizie mikrobiomu jelitowego oraz profilu metabolicznego u osób z wysokim ryzykiem rozwoju RZS. Celem pracy było również zbadanie wpływu mikrobioty jelitowej na układ immunologiczny w obrębie błony śluzowej przewodu pokarmowego oraz znaczenia dysbiozy jelitowej w patogenezie RZS.

Metody badawcze

W ramach pracy naukowcy przebadali 38 próbek kału od osób zdrowych oraz 53 próbki od pacjentów scharakteryzowanych jako osoby o wysokim ryzyku rozwoju RZS ze względu na obecność w surowicy przeciwciał ACPA (przeciwko cytrulinowanym peptydom, ang. anti-cyclic citrullinated peptide antibodies). Warto zaznaczyć, że u 12 osób z grupy wysokiego ryzyka RZS choroba rozwinęła się w ciągu 5 lat obserwacji.

Przy użyciu zaawansowanych technik sekwencjonowania DNA identyfikowano różnice w składzie mikroorganizmów jelitowych między grupą pacjentów z wysokim ryzykiem RZS a grupą kontrolną. Ponadto analizowano surowicę pacjentów pod kątem profilu metabolitów i jego potencjalną korelację ze składem mikrobioty jelitowej.

Mikrobiota uzyskana od pacjentów z obu populacji podawana była następnie myszom, które uprzednio przeszły antybiotykoterapię. W badaniu analizowano takie parametry jak przepuszczalność jelit, obecność i poziom cytokin zapalnych oraz skład populacji komórek odpornościowych.

Wnioski

Wyniki badań potwierdzają, że zaburzenia równowagi mikroflory jelitowej mogą być jednym z czynników prowokujących rozwój RZS. Osoby z wysokim ryzykiem rozwoju tej choroby autoimmunizacyjnej charakteryzowały się niższą różnorodnością mikrobioty jelitowej w porównaniu z osobami zdrowymi. Ponadto jej struktura i funkcja oraz obecne w surowicy krwi metabolity znacznie różniły się między grupą pacjentów z wysokim ryzykiem RZS a grupą kontrolną. Badania wykazały również, że przeszczep bakterii jelitowych od osób z grupy wysokiego ryzyka RZS znacząco zwiększał przepuszczalność jelit u myszy.

Osoby z wysokim ryzykiem rozwoju RZS wykazują obecność dysbiozy jelitowej oraz zmian w profilu metabolitów w surowicy. Zmiany w składzie mikroflory jelitowej mogą wpływać na odpowiedź immunologiczną organizmu, prowadząc do stanu zapalnego charakterystycznego dla RZS. Czy zmiana mikrobioty u tych osób mogłaby istotnie zmniejszyć ryzyko rozwoju pełnoobjawowej postaci choroby? Na to pytanie wciąż nie udało się uzyskać odpowiedzi, kwestia ta pozostaje niewyjaśniona i wymaga prowadzenia dalszych badań.

Piśmiennictwo:

  1. Matusiak, RZS może być indukowany dysbiozą, https://www.termedia.pl/reumatologia/RZS-moze-byc-indukowany-dysbioza,52069.html [dostęp online: 14.07.2023]
  2. Luo, Y. Tong, L. Wu, H. Niu, Y. Li, L.C. Su, Y. Wu, A. Bozec, M.M. Zaiss, P. Qing, H. Zhao, C. Tan, Q. Zhang, Y. Zhao, H. Tang, Y. Liu, Alteration of gut microbiota in high-risk individuals for rheumatoid arthritis is associated with disturbed metabolome and initiates arthritis by triggering mucosal immunity imbalance, Arthritis Rheumatol 2023, Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1002/art.42616
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu?

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów