Czego szukasz?

Filtrowanie

Kompleksowe wsparcie diagnostyki serologicznej idiopatycznych miopatii zapalnych

16 lutego, 2023
Anna Kołtyś
EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 20 Ag (IgG)

Idiopatyczne miopatie zapalne (ang. idiopathic inflammatory myopathies, IIM) to zróżnicowana grupa autoimmunizacyjnych chorób mięśni, przede wszystkim szkieletowych. Częstość ich występowania określa się na 1 na 100 000. Ze względu na złożoność obrazu klinicznego i rzadkość występowania rozpoznanie IIM jest bardzo trudne i trwa średnio kilka lat. Badanie autoprzeciwciał związanych z zapaleniem mięśni jest niezwykle przydatne i stanowi jeden z filarów postępowania diagnostycznego. Wykrycie autoprzeciwciał ułatwia również różnicowanie postaci miopatii, co ma bezpośredni wpływ na decyzje terapeutyczne i prowadzenie pacjenta.

Metody detekcji autoprzeciwciał w IIM

W IIM można wyróżnić grupę autoprzeciwciał ukierunkowanych na jądrowe i cytoplazmatyczne składniki komórki. Immunofluorescencja pośrednia (IIFT) z zastosowaniem jako substratu komórek HEp-2 stanowi złoty standard i pierwszy etap diagnostyczny w badaniu przeciwciał ANA. Większość autoprzeciwciał specyficznych dla IIM wykazuje w IIFT cytoplazmatyczny wzór fluorescencji, który jest często trudny do różnicowania. Ponadto ze względu na zróżnicowaną (często niską) ekspresję antygenów cytoplazmatycznych zaleca się potwierdzenie wyników IIFT testem monospecyficznym z wykorzystaniem metody immunoblot lub ELISA.

Nawet 20 antygenów na jednym pasku testowym

Ze względu na izolowaną obecność przeciwciał oraz ich często niską prewalencję do wykrywania autoprzeciwciał w idiopatycznych miopatiach zapalnych zaleca się stosowanie jak najszerszych badań panelowych. Stwierdzenie obecności konkretnych autoprzeciwciał pozwala na różnicowanie klinicznie nieodróżnialnych postaci miopatii zapalnych oraz postawienie właściwej diagnozy.

Najnowszy profil EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 20 Ag (IgG) zawiera aż 20 antygenów – w tym ekskluzywny cN-1A – na jednym pasku testowym, umożliwiając równoległe i monospecyficzne wykrywanie przeciwciał. Za jego pomocą można wykryć przeciwciała skierowane przeciwko: Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, Ha, Ks oraz Zo.

EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 20 Ag (IgG)

 

Autoprzeciwciała przeciwko cN-1A są pierwszym i jedynym znanym markerem serologicznym wtrętowego zapalenia mięśni (ang. inclusion body myositis, IBM). Niedawne wprowadzenie do profilu Myopathies antygenów Ha, Ks i Zo rozszerza spektrum wykrywanych przeciwciał przeciwko syntetazie tRNA, które służą do diagnostyki różnicowej zespołu antysyntetazowego (ang. anti-synthetase syndrome, ASS). Zastosowanie wieloparametrowego profilu EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 20 Ag pozwala osiągnąć bardzo wysoką czułość oznaczenia przeciwciał w IIM.

Automatyzacja

Oprogramowanie EUROLineScan i urządzenie EUROBlotOne sprawiają, że inkubacja i ocena profili EUROLINE może być w pełni zautomatyzowana, bezpieczna i obiektywna. Szeroka gama dostępnych testów oraz standardowy protokół inkubacji pozwalają na łączenie różnych analiz EUROLINE w jednym nastawieniu. Dane obrazowe wyników, zarejestrowane przez urządzenie EUROBlotOne, są przesyłane bezpośrednio do oprogramowania EUROLineScan, które ocenia je na podstawie pomiarów intensywności wybarwionych pasm antygenowych i zapewnia szczegółowy przegląd wyników.

Oferowane rozwiązania (brak manualnych kroków pośrednich) zapewniają oszczędność czasu pracy oraz pomagają zapewnić jej płynność i wydajność.

Przegląd produktów EUROIMMUN do diagnostyki idiopatycznych miopatii zapalnych

Oferta EUROIMMUN w zakresie diagnostyki IIM obejmuje:

  • kompleksowe wsparcie diagnostyki autoprzeciwciał metodami IIFT, ELISA oraz immunoblot
  • obszerne profile, zawierające do 20 docelowych antygenów związanych z zapaleniem mięśni
  • ekskluzywny antygen cN-1A (wyłączna umowa licencyjna), który pozwala na wykrycie jedynego znanego markera wtrętowego zapalenia mięśni.

 

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki serologicznej IIM
Metoda Nazwa testu Substrat Numer katalogowy
IIFT IIFT: HEp-2 Komórki HEp-2 (ludzkie) FA 1520
IIFT Mosaic: HEp-2/Liver
(Monkey)
Komórki HEp-2 (ludzkie)
Wątroba (małpia)
FA 1510-1
EUROLINE


EUROLINE Myositis
Antigen Profile (IgG)
Mi-2β, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52 DL 1530 G
EUROLINE Myositis
Antigen Profile 3 (IgG)
Mi-2β, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52 DL 1530-3 G
Autoimmune Inflammatory
Myopathies 16 Ag (IgG)
Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7,
PL-12, EJ, OJ, Ro-52
DL 1530-4 G
Autoimmune Inflammatory
Myopathies 16 Ag et cN-1A
(IgG)
Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A DL 1530-7 G
Autoimmune Inflammatory
Myopathies 20 Ag (IgG)
Mi-2α, Mi-2β, TIF1γ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, Ha, Ks, Zo DL 1530-9 G
ELISA Anti-Jo-1 ELISA (IgG) Jo-1 EA 1661-9601 G
Anti-cN-1A ELISA (IgG) cN-1A EA 1675-4801 G

 

Piśmiennictwo

  1. T. Janiszewski, EUROLINE Autoimmune Inflammatory Myopathies 20 Ag (IgG) – precyzyjne wsparcie diagnostyki idiopatycznych miopatii zapalnych, https://euroimmun.pl/blog/euroline-autoimmune-inflammatory-myopathies-20-ag-igg-precyzyjne-wsparcie-diagnostyki-idiopatycznych-miopatii-zapalnych/ (dostęp: 6.02.2023).
  2. Comprehensive myositis diagnostics, Serological markers and exclusive test systems for laboratory analytics, Factsheet EUROIMMUN.

 

Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Katalog produktów