Czego szukasz?

Filtrowanie

We Wrocławiu ruszają badania nad zastosowaniem osocza ozdrowieńców w leczeniu COVID-19

28 kwietnia, 2020
Anna Kołtyś

Zespół badawczy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Mazura przeprowadzi badania mające na celu ustalenie, czy osocze ozdrowieńców z COVID-19 może pomóc w terapii zakażonych SARS-CoV-2. Projekt został wybrany do finansowania przez Agencję Badań Medycznych w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki.
Projekt badawczy zakłada, że u osób, które wyzdrowiały z COVID-19, pojawiły się przeciwciała neutralizujące wirusa. Osocze pobrane od takiej osoby, a następnie podane choremu na COVID-19, może wspomóc szybszy powrót do zdrowia.

Zastosowanie osocza ozdrowieńców w terapii COVID-19

Pomocna w badaniu zastosowania osocza ozdrowieńców w terapii zakażonych SARS-CoV-2 będzie metabolomiczna i laboratoryjna ocena postępu terapii osoczem. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 dawców, którzy przeszli zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Chęć udziału w projekcie mogą zgłosić zarówno osoby, u których potwierdzono laboratoryjnie zakażenie SARS-CoV-2, jak i ci, którzy jedynie podejrzewają u siebie przebycie infekcji SARS-CoV-2 na podstawie objawów. „Zrobione zostaną odpowiednie testy, które te podejrzenia zweryfikują” – tłumaczy prof. Grzegorz Mazur.

Różnica w odpowiedzi serologicznej zakażonych SARS-CoV-2 w zależności od objawów

Ponadto jednym z głównych celów prowadzonego przez wrocławskich naukowców projektu będzie zbadanie różnicy w odpowiedzi immunologicznej u osób, u których zakażenie SARS-CoV-2 przebiegało bezobjawowo lub skąpo objawowo, oraz u pacjentów z objawami klinicznymi COVID-19. Badania pozwolą także ocenić bezpieczeństwo i skuteczność terapii osoczem w polskiej populacji.

Jeden dawca osocza, a nawet trzech biorców

Naukowcy będą prowadzić badania nad zastosowaniem osocza ozdrowieńców z COVID-19 przez 18 miesięcy. Już w piątek 24 kwietnia 2020 roku w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu pobrane zostało osocze od pierwszych dawców. Ilość osocza pobrana od jednej osoby pozwoli na przygotowanie dwóch–trzech porcji, które zostaną podane jednemu choremu w odstępie kilku dni bądź dwóm–trzem chorym.

Członkami zespołu badawczego pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Mazura są m.in.: dr hab. Aleksandra Butrym, prof. nadzw. dr Siddarth Agrawal, dr Aleksander Dybko i dr Katarzyna Skowrońska-Dzierżba.

Podczas badań naukowcy będą współpracować z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu oraz jednoimiennymi oddziałami chorób zakaźnych na terenie Dolnego Śląska, w tym z Oddziałem Klinicznym Chorób Zakaźnych Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Dofinansowanie projektu wynosi około 3 mln zł (1) (2) (3).

Piśmiennictwo

  1. Tomczyńska A. Medycyna Praktyczna. [Online] 22 04 2020. [Zacytowano: 23 04 2020.] https://www.mp.pl/kurier/234504,um-we-wroclawiu-zbada-zastosowanie-osocza-ozdrowiencow
  2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. [Online] 22 04 2020. [Zacytowano: 23 04 2020.] https://www.umed.wroc.pl/content/kolejny-projekt-naszych-naukowcow-doceniony-przez-abm.
  3. Agencja Badań Medycznych. [Online] 22 04 2020. [Zacytowano: 23 04 2020.] https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/325,Pozytywna-rekomendacja-dla-pierwszych-projektow-w-ramach-szybkiej-sciezki-Agencj.html.
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów