Czego szukasz?

Filtrowanie

Wirus zika


Znaczenie kliniczne

Wirus zika (ZIKV) jest arbowirusem z rodziny Flaviviridae. Wirus jest przenoszony głównie przez komary z rodzaju Aedes, ale odnotowano również możliwość transmisji poprzez stosunki płciowe. Wirusa po raz pierwszy zaobserwowano w krajach afrykańskich. W ostatnich latach większe epidemie miały miejsce w regionach tropikalnych i subtropikalnych Azji, na wyspach Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej.

Przebieg infekcji jest zwykle łagodny. Objawy są prawie identyczne jak w przypadku infekcji wirusem denga lub chikungunya. Po okresie inkubacji trwającym od pięciu do dziesięciu dni rozwija się choroba grypopodobna z gorączką, wysypką, bólem stawów, bólem mięśni, bólem głowy i zapaleniem spojówek. Po zakażeniu ZIKV odnotowano ryzyko rozwoju chorób neurologicznych, takich jak zespół Guillain-Barré. Ponadto kobiety w ciąży zakażone ZIKV mogą być źródłem zakażenia dla płodu, co może prowadzić do zaburzeń rozwoju mózgu, powodując poważne wady rozwojowe mózgu i małogłowie. Jak dotąd istnieje jedynie objawowe leczenie zakażeń ZIKV. Ochrona przed ukąszeniami komarów służy jako środek zapobiegawczy. Szczepionka nie jest dostępna.

Diagnostyka

Bezpośrednie wykrywanie ZIKV RNA odgrywa ważną rolę, zwłaszcza we wczesnych stadiach infekcji, podczas gdy wykrywanie specyficznych przeciwciał jest szczególnie istotne w diagnostyce infekcji na późniejszych etapach. Dzięki wykrywaniu materiału genetycznego wirusa, infekcje ZIKV można wyraźnie odróżnić od innych infekcji wirusowych, m.in. wirusa dengi lub chikungunya, które powodują podobne objawy i występują endemicznie w tych samych regionach.

Test EURORealTime Zika Virus zapewnia wysoce specyficzne i czułe bezpośrednie wykrywanie ZIKV za pomocą PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR) z odwrotną transkryptazą. Odwrotna transkrypcja, amplifikacja i wykrywanie cDNA ZIKV odbywa się w jednej reakcji. Analiza wyników, ich interpretacja, tworzenie raportów i elektroniczna archiwizacja wyników, z uwzględnieniem wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, są wykonywane w pełni automatycznie przez oprogramowanie analityczne EURORealTime Analysis. Etapy przetwarzania danych wymagane w analizach real-time PCR są dzięki temu znacznie uproszczone i przyspieszone. Co więcej, oprogramowanie w wygodny sposób prowadzi użytkownika przez cały proces, pomagając przy tym zapobiegać błędom.

EUROIMMUN oferuje pełną gamę systemów testowych do specyficznego wykrywania infekcji ZIKV, zarówno do bezpośredniego wykrywania materiału genetycznego wirusa za pomocą real-time PCR, jak i serologicznego wykrywania swoistych przeciwciał anty-ZIKV.

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów