Czego szukasz?

Filtrowanie

Zrozumieć wynik badania przeciwciał antyneuralnych. Opis przypadków

13 grudnia, 2023
EUROIMMUN Polska

 

Przeciwciała antyneuralne to autoprzeciwciała skierowane przeciwko neuronom oraz innym elementom układu nerwowego, np. komórkom gleju. Szczególny rodzaj przeciwciał antyneuralnych stanowią przeciwciała onkoneuronalne, których występowanie zazwyczaj koreluje z obecnością nowotworu rozwijającego się poza układem nerwowym.

Podczas konferencji „Neuroimmunologia w praktyce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy” profesor dr hab. n. med. Sławomir Michalak, wielkopolski konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii, zaprezentował wykład pod tytułem „Zrozumieć wynik badania przeciwciał antyneuralnych. Opis przypadków”. W trakcie swojego wystąpienia profesor S. Michalak wyjaśnił m.in. pojęcie przeciwciał antyneuralnych i przedstawił ich istniejący podział oraz przybliżył algorytm diagnostyczny neurologicznych zespołów paranowotworowych (NZP). Zaprezentował również przykłady wzorów świeceń wielu autoprzeciwciał w testach immunofluorescencji pośredniej (IIFT) oraz opisy przypadków klinicznych (w tym opis zapalenia mózgu z przeciwciałami anty-AMPAR1 i anty-LGI1 u młodego mężczyzny).

0:15 Wyjaśnienie pojęcia przeciwciał antyneuralnych

1:06 Rys historyczny

1:56 Rozwój neurologicznych zespołów paranowotworowych (NZP)

4:23 Autoprzeciwciała związane z wysokim ryzykiem wystąpienia nowotworu

5:49 Autoprzeciwciała związane ze średnim ryzykiem wystąpienia nowotworu

6:38 Autoprzeciwciała związane z niskim ryzykiem wystąpienia nowotworu

7:19 System oceny klinicznej o nazwie PNS-Care Score (Skala Oceny NZP)

7:50 Badanie PMR w NZP

9:36 Algorytm diagnostyczny NZP

11:11 Przykłady wzorów świeceń w IIFT z substratem tkankowym

12:33 Czy przeciwciała onkoneuronalne mogą występować u zdrowych osób?

15:46 Autoprzeciwciała w zespołach paranowotworowych

17:11 Przegląd i przykłady dodatnich wyników badań na obecność przeciwciał onkoneuronalnych

27:38 Przeciwciała skierowane przeciwko neuronalnym antygenom powierzchniowym

29:39 Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z przeciwciałami anty-AMPAR1 i anty-LGI1

30:14 Zapalenie układu limbicznego z przeciwciałami anty-LGI1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów