Czego szukasz?

Filtrowanie

14th Dresden Symposium on Autoantibodies (10–13.09.2019)

27 września, 2019
EUROIMMUN Polska

W dniach 10–13 września 2019 roku w Dreźnie odbyło się sympozjum poświęcone szeroko pojętej tematyce diagnostyki autoprzeciwciał. Tematem przewodnim 14th Dresden Symposium on Autoantibodies była laboratoryjna diagnostyka przeciwciał przeciwjądrowych (ANA).

Sympozjum poprzedziły warsztaty z udziałem autorów International Consensus on ANA Pattern (ICAP). Przedstawione zostały tematy związane z nomenklaturą typów świeceń oraz praktyczne zagadnienia opisujące problemy w diagnostyce ANA. Według ICAP obecnie rozróżnia się 29 różnych typów fluorescencji ANA oznaczanych kodami od AC-1 do AC-29 (https://www.anapatterns.org).

Kolejne dni wypełniły wykłady omawiające zagadnienia związane z problematyką diagnostyki różnych chorób autoimmunizacyjnych. Zaprezentowane wystąpienia dotyczyły m.in. reumatologii, nefrologii, hepatologii oraz gastroenterologii.

Jan Damoiseaux, immunolog z Centralnego Laboratorium Diagnostycznego w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht, w wykładzie „The clinical relevance of immunofluorescence AC patterns: the ICAP perspective” zaprezentował dorobek Międzynarodowego Konsensusu w sprawie Typów Świeceń ANA (ICAP).

Wygłoszony przez Marvina J. Fritzlera (Calgary, Kanada) wykład „Pragmatic aspects of precision health” poświęcony był spersonalizowanemu leczeniu ukierunkowanemu na pacjenta z podkreśleniem znaczenia badań diagnostycznych w przewidywaniu ryzyka i zapobieganiu chorobom.

Postępowanie z pacjentami z chorobami układowymi tkanki łącznej i nowe rekomendacje dotyczące tocznia rumieniowatego układowego (z 2019 roku) omówił Martin Aringer (Drezno, Niemcy) w wystąpieniu zatytułowanym „Autoantibodies in the management of individual patients with connective tissue disease – a Rheumatologist’s perspective”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów